Tendencijų linijos

Tendencijų linijos gali būti įterptos į visas dvimates diagramas išskyrus plotines diagramas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Tendencijos linija (taikoma diagramoms)


Note Icon

Jei įterpiate tendencijos liniją į diagramą, kurioje naudojamos kategorijos, tokios kaip Linija arba Stulpelis, tai skaičiuojant tendencijos liniją, x reikšmėms naudojami skaičiai 1, 2, 3 .... Tokioms diagramoms labiau tinka dviejų reikšmių diagramos tipas.


  1. To insert a trend line for a data series, first double-click the chart to enter edit mode and select the data series in the chart to which a trend line is to be created.

  2. Choose Insert - Trend Line, or right-click the data series to open the context menu, and choose Insert Trend Line.

  3. Vidurkio linijos yra specialios tendencijų linijos, kurios rodo vidutinę reikšmę. Jei norite įterpti duomenų sekų vidurkių reikšmių linijas, pasirinkite Įterpimas → Vidurkio linijos.

  4. Jei norite pašalinti tendencijos arba vidurkio liniją, spustelėkite liniją ir klavišą „Šalinti“.

note

The menu item Insert - Trend Line is only available when the chart is in edit mode. It will appear grayed out if the chart is in edit mode but no data series is selected.


Tendencijos linija yra tokios pačios spalvos, kaip atitinkama duomenų seka. Jei norite pakeisti linijos parinktis, pažymėkite tendencijos liniją ir pasirinkite Formatas → Atrankos formatas → Linija.

note

Tendencijos linija rodoma legendoje automatiškai. Jos pavadinimą galite nurodyti jos parinktyse.


Tendencijos linijos lygtis ir koreliacijos koeficientas

Kai diagrama yra taisymo veiksenoje, „LibreOffice“ pateikia tendencijos linijos lygtį ir koreliacijos koeficientą R2, net, jei jie nerodomi. Spustelėkite tendencijos liniją, jei norite pamatyti jo informaciją būsenos juostoje.

Jei norite, kad būtų rodoma tendencijos linijos lygtis, pažymėkite liniją diagramoje, spustelėkite dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkite Įterpti tendencijos linijos lygtį.

Jei norite pakeisti reikšmių formatą, pažymėkite lygtį diagramoje, spustelėkite dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkite Tendencijos linijos lygties formatas → Skaičiai.

Numatyta, kad lygtyje naudojamas x abscisės reikšmėms nusakyti ir f(x) ordinatės reikšmėms. Jei norite pakeisti pavadinimus, pažymėkite tendencijos liniją ir pasirinkite Formatas → Atrankos formatas → Tipas ir įveskite pavadinimus į laukelius X kintamojo vardas ir Y kintamojo vardas.

Jei norite rodyti koreliacijos koeficientą R2, pažymėkite lygtį diagramoje, spustelėkite dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkite Įterpti R2.

Note Icon

Jei susikirtimo taškas yra priverstinis, koreliacijos koeficientas R2 skaičiuojamas kitu būdu nei su laisvu susikirtimo tašku. R2 reikšmės negali būti lyginamos nei su priverstiniu nei su laisvu susikirtimo tašku.


Tendencijos linijos kreivės tipai

Galimos šie regresijų tipai:

Ribojimai

Tendencijos linijos skaičiavime naudojamos tik į duomenų poros su reikšmėmis:

Turėtumėte atitinkamai transformuoti duomenis. Geriausia naudoti pradinių duomenų kopijas ir atlikti keitimus su kopijuotais duomenimis.

Parametrų skaičiavimas skaičiuoklėje

Galite skaičiuoti parametrus naudodamiesi skaičiuoklės funkcijomis.

Tiesinės regresijos lygtis

Tiesinė regresija skaičiuojama pagal lygtį y=m*x+b.

m = SLOPE(y duomenys;x duomenys)

b = INTERCEPT(y duomenys ;x duomenys)

Apskaičiuojamas koreliacijos koeficientas pagal

r2 = RSQ(y duomenys;x duomenys)

Be m, b ir r2 masyvo funkcija LINEST pateikia papildomas regresijos analizės statistikas.

Logaritminės regresijos lygtis

Logaritminė regresija skaičiuojama pagal lygtį y=a*ln(x)+b.

a = SLOPE(y duomenys;LN(x duomenys))

b = INTERCEPT(y duomenys ;LN(x duoemnsy))

r2 = RSQ(y duomenys;LN(x duomenys))

Eksponentinės regresijos lygtis

Eksponentinę tendencijos liniją galite transformuoti į tiesinį modelį. Optimali pritaikyta kreivė susiejama su tiesiniu modeliu ir pateikiamas atitinkamas rezultatas.

Eksponentinė regresija skaičiuojama pagal lygtį y=b*exp(a*x) arba y=b*mx, kuri atitinkamai transformuojama į ln(y)=ln(b)+a*x arba ln(y)=ln(b)+ln(m)*x.

a = SLOPE(LN(y duomenys);x duomenys)

Antrosios variacijos kintamieji skaičiuojami pagal:

m = EXP(SLOPE(LN(y duomenys);x duomenys))

b = EXP(INTERCEPT(LN(y duomenys);x duomenys))

Koreliacijos koeficientas skaičiuojamas pagal

r2 = RSQ(LN(y duomenys);x duomenys)

Be m, b ir r2 masyvo funkcijos LOGEST regresijos analizei pateikia papildomas statistikas.

Laipsninės regresijos lygtis

Laipsninės regresijos kreivės gali būti transformuojamos į tiesinį modelį. Laipsninė regresija skaičiuojama pagal lygtį y=b*xa, kuri transformuojama į ln(y)=ln(b)+a*ln(x).

a = SLOPE(LN(y duomenys);LN(x duomenys))

b = EXP(INTERCEPT(LN(y duomenys);LN(x duomenys))

r2 = RSQ(LN(y duomenys);LN(x duomenys))

Daugianarės regresijos lygtis

Daugianarės regresijos kreivės gali būti transformuojamos į tiesinį modelį.

Sukurkite lentelę su kintamojo x stulpeliais x2, x3, ..., xn ir y iki norimo n laipsnio.

Naudokite formulę =LINEST(Data_Y,Data_X) su x duomenų reikšmėmis nuo x iki xn (be pavadinimų).

Pirmoje LINEST išvestoje eilutėje yra regresijos daugianario koeficientai. Kairiausiai yra koeficientas prie xn nario.

Pirmasis trečios eilutės LINEST išvestas elementas yra r2 reikšmė. Daugiau informacijos galite rasti LINEST funkcijos ir kitų parametrų išvesčių aprašymuose.

X arba Y paklaidos juosta

LINEST funkcija

LOGEST funkcija

SLOPE funkcija

INTERCEPT funkcija

RSQ funkcija

Paremkite mus!