X arba Y paklaidos juosta

X arba Y paklaidos juostų dialogo lange galite pasirinkti, kad dvimatėse diagramose būtų rodomos paklaidos juostos.

Jei pasirinktas duomenų sekos elementas, tai komanda pritaikoma tik tai duomenų sekai. Jei nepažymėtas joks elementas, komanda pritaikoma visoms duomenų sekoms.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → X paklaidos juosta, arba Įterpimas → Y paklaidos juosta (taikoma diagramoms)


Paklaidos juosta nurodo, kokia yra x arba y neigiamos reikšmės ir x arba y teigiamos reikšmės paklaida. Šiuo atveju x arba y yra duomenų taško reikšmė. Kai pasirenkamas „standartinis nukrypimas“, x arba y reikšmė yra duomenų sekos vidurkis. Neigiama paklaidos reikšmė ir teigiama paklaidos reikšmė yra skaičiuojamos naudojant paklaidos juostos funkciją arba duotą atitikmenį.

Note Icon

Komanda Įterpimas → X arba Y paklaidos juostos galima tik dvimatėms diagramoms.


Paklaidos kategorija

Paklaidos kategorijos srityje galite pasirinkti, kaip bus rodoma paklaidos kategorija.

Nieko

Paklaidos juosta nerodoma.

Konstanta

Rodo konstantą, kurią nurodėte parametrų srityje.

Procentai

Rodo atitinkamo duomenų taško procentus. Nurodykite procentus parametrų srityje.

Funkcijos

Pasirinkite funkciją, pagal kurią skaičiuojama paklaidos juosta.

Standartinė paklaida: parodo standartinę paklaidą.

Dispersija: rodo duomenų taškų ir atitinkamų reikšmių apskaičiuotą dispersiją.

Standartinis nuokrypis: rodo standartinį nuokrypį (kvadratinė šaknis iš dispersijos). Priešingai nei kitose funkcijose, paklaidos juosta yra sukoncentruota į vidurkį.

Paklaidos ribos: rodo didžiausią paklaidos ribą procentais priklausomai nuo aukščiausios duomenų grupės reikšmės. Nurodykite procentus parametrų srityje.

Langelių sritis

Spustelėkite langelių sritį ir pasirinkite sritį, iš kurios bus imamos teigiamos ir neigiamos paklaidų juostos reikšmės.

Iš duomenų lentelės

Diagramoje, kuri naudoja savo duomenis, paklaidos juostos reikšmės gali būti įvestos į diagramos duomenų lentelę. Duomenų lentelės dialogo lange rodomas papildomas stulpelis pavadintas „Teigiamas X“ arba „Y paklaidos juosta“, arba „X arba Y paklaidos juostos“.

Naudoti tą pačia reikšmę abiem

Įgalinkite funkciją naudoti teigiamą paklaidos reikšmę kaip neigiamą reikšmę. Galite pakeisti lauko „Teigiamas (+)“ reikšmę. Ši reikšmė nukopijuojama į lauką „Neigiamas (-)“ automatiškai.

Paklaidos indikatorius

Nurodo paklaidos indikatorių.

Teigiamos ir neigiamos

Parodo teigiamų arba neigiamų paklaidų juostas.

Teigiamos

Rodo tik teigiamas paklaidų juostas.

Neigiamos

Rodo tik neigiamų paklaidų juostas.

Paremkite mus!