Ašys

Nurodo ašis rodomas diagramoje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Ašys (taikoma diagramoms)


Pagrindinė ašis

X ašis

Rodo X ašį kaip liniją su padalomis.

Y ašis

Rodo Y ašį kaip liniją su padalomis.

Z ašis

Rodo Z ašį, kaip liniją su padalomis. Ši ašis rodoma tik trimatėse diagramose.

Antrinė ašis

Šioje srityje galite priskirt antrinę ašį diagramoje. Jei duomenų sekos jau priskirtos prie šios ašies, tai „LibreOffice“ automatiškai rodo ašį ir jos pavadinimą. Galėsite pakeisti nuostatas vėliau. Jei nėra šiai ašiai priskirtų duomenų ir jūs įgalinate šią funkciją, tai pradinės Y ašies reikšmės pritaikomos ir antrinei ašiai.

X ašis

Rodo antrinę X ašį diagramoje.

Y ašis

Rodo antrinę Y ašį diagramoje.

Tip Icon

Pagrindinė ir antrinė ašys gali būti skirtingų mastelių. Pavyzdžiui, galite nustatyti vienetinę atkarpą vienai ašiai 1 cm, kitai ašiai 0,5 cm.


Paremkite mus!