Duomenų žymenys

Atveria Duomenų žymenų dialogo langą, kuriame galite nurodyti duomenų žymenis.

Jei pasirinktas duomenų sekos elementas, tai komanda pritaikoma tik tai duomenų sekai. Jei nepažymėtas joks elementas, komanda pritaikoma visoms duomenų sekoms.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Duomenų žymės (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Atrankos formatas → Duomenų taškas arba duomenų sekos → Duomenų žymės kortelę (taikoma duomenų sekoms ir duomenų taškui)


Reikšmę rodyti skaičiumi

Rodo duomenų taškų modulius.

Skaičiaus formatas

Atveria dialogo langą, kur galite pasirinkti skaičiaus formatą.

Rodo reikšmę procentais

Parodo duomenų taškų procentus kiekviename stulpelyje.

Procentų formatas

Atveria dialogo langą, kur galite pasirinkti procentų formatą.

Rodyti kategoriją

Parodo duomenų taško teksto žymę.

Rodyti legendos raktą

Parodo legendos piktogramą šalia kiekvienos duomenų taško žymės.

Skirtukas

Parenka skirtukus tarp to paties objekto kelių teksto eilučių.

Išdėstymas

Parenka duomenų žymių susijusių su objektais išdėstymą.

Teksto kryptis

Nurodoma pastraipos, kuriai įjungta kompleksinio teksto struktūra, teksto kryptis.

Pasukti tekstą

Spustelėkite dialogo lange ir parinkite duomenų žymių teksto kryptį.

Įveskite duomenų žymių kampą skaičiuodami prieš laikrodžio rodyklę.

Paremkite mus!