Legenda

Atveria dialogo langą Legenda, kuriame galite pakeisti diagramos legendų padėtį ir nurodyti, ar legendos rodomos.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Legendos (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Legendos → Padėties kortelę (Diagramos)


Jei norite parodyti arba paslėpti legendą, spustelėkite mygtuką Legenda Formatavimo juostoje. Vieną kartą spustelėjus legenda paslepiama, antrą kartą – parodoma arba atvirkščiai.

Piktograma

Legenda

Rodymas

Nurodo, ar legenda diagramoje yra rodoma. Ši parinktis galima tik, kai pasirenkate Įterpimas → Legenda.

Padėtis

Pasirinkite, kurioje diagramos vietoje bus legenda:

Kairėje

Legenda įterpiama diagramos kairėje.

Viršuje

Legenda įterpiama diagramos viršuje.

Dešinėje

Legenda įterpiama diagramos dešinėje.

Apačioje

Legenda įterpiama diagramos apačioje.

Teksto kryptis

Ši parinktis galima tik, kai įjungta Kompleksinė teksto struktūra. Ją galite įjungti pasirinkę → Kalbos nuostatos → Kalba.

Teksto kryptis

Nurodma teksto pastraipos, kuri naudoja kompleksinę teksto struktūrą (CTL), kryptis. Ši parinktis galima, kai įjungtą Kompleksinė teksto struktūra.

Persidengimas

Nurodykite, ar legenda persidengia su diagrama. Atšaukite šią parinktį, jei norite rodyti legendą šalia diagramos, net jei ji turi tuščią, neužpildytą vietą. Tokiu atvejus diagrama užpildys visą savo plotą ir bus geriau matoma.

Paremkite mus!