Pavadinimai

Atveria dialogo langą, kur galite įvesti arba keisti diagramos pavadinimus. Galite įvesti pagrindinio pavadinimą, paantraštes, ašių pavadinimus ir nurodyti, ar jie yra rodomi.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Pavadinimas (Diagramos)


Pavadinimas

Įrašykite pageidaujamą diagramos pavadinimą. Jis bus rodomas virš diagramos.

Paantraštė

Įrašykite pageidaujamą diagramos paantraštę. Ji bus rodoma po diagramos Pavadinimo lauko.

AÅ¡ys

X ašis

Įrašykite diagramos X ašies pavadinimą.

Y ašis

Įrašykite diagramos Y ašies pavadinimą.

Z ašis

Įrašykite diagramos Z ašies pavadinimą. Ši parinktis galima tik trimatėms diagramoms.

Antrinės ašys

X ašis

Įveskite pageidaujamą diagramos antrinį X ašies pavadinimą. Jis bus rodomas priešingoje X ašies pusėje kaip jos pavadinimas.

Y ašis

Įveskite pageidaujamą diagramos antrinį Y ašies pavadinimą. Jis rodomas priešingoje Y ašies pusėje kaip jos pavadinimas.

Paremkite mus!