Duomenų lentelė

Atveria Duomenų lentelės dialogo langą, kur galite taisyti diagramos duomenis.

Duomenų lentelės dialogo langas neatveriamas, jei įterpta diagrama yra sukurta pagal skaičiuoklės ar rašyklės lentelę.

Note Icon

Kai kurie pakeitimai bus matomi tik užvėrus ir vėl atvėrus dialogo langą.


Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Rodymas → Duomenų lentelė (Diagramos)

Formatavimo juostoje spustelėkite

Piktograma

Diagramos duomenys


Paspauskite Lyg2+F1 ir nurodykite valdiklį, kad sužinotumėte apie jį daugiau.

Diagramos duomenų keitimas

Kai sukuriate diagramą pagal numatytuosius duomenis arba nukopijuojate diagramą į dokumentą, galite atverti diagramos duomenų lentelę ir įvesti savo naujus duomenis. Peržiūroje iškart matysite, kaip keičiasi diagramoje vaizduojami duomenys.

Jei norite pritaikyti visus diagramos pakeitimus, užverkite Diagramos duomenų dialogo langą. Jei norite atsisakyti pakeitimų, pasirinkite Taisa → Atšaukti.

  1. Įterpkite arba pasirinkite diagramą, kuri sukurta ne pagal esamų langelių duomenis.

  2. Pasirinkite Peržiūra → Diagramos duomenų lentelė, jei norite atverti Duomenų lentelės dialogo langą.

    Duomenų sekos yra išdėstytos stulpeliais. Stulpelis kairėje apima pavadinimus ir yra tekstinio formato. Galite įterpti daugiau tekstinių stulpelių ir naudoti kaip žymenis.

  3. Jei norite pakeisti turinį, spustelėkite langelį dialogo lange. Kai spustelėsite kitą langelį, pamatysite pakeitimus peržiūroje.

  4. Įrašykite duomenų sekų pavadinimus teksto lauke esančiame virš stulpelio.

  5. Jei norite įterpti arba pašalinti stulpelius ir eilutes, tai naudokite mygtukus, esančius virš lentelės. Jei duomenų sekos apima kelis stulpelius, tai gali būti įterpiama arba pašalinama tik visa duomenų seka.

  6. Diagramoje vaizduojamų duomenų sekų eilė yra tokia pati, kaip ir lentelėje. Jei norite sukeisti esamą stulpelį su šalia esnačiu dešinėje, spustelėkite mygtuką Perkelti seką dešinėn.

  7. Kategorijų ir duomenų taškų eiliškumas yra toks pats, kaip ir duomenų lentelėje. Jei norite sukeisti esamą eilutę su žemiau esančia eilute, spustelėkite mygtuką Perkelti žemyn.

Paremkite mus!