Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Rodymas → Duomenų lentelė (Diagramos)

Formatavimo juostoje spustelėkite

Piktograma

Diagramos duomenys

Pasirinkite Įterpimas → Pavadinimas (Diagramos)

Pasirinkite Įterpimas → Legendos (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Legendos → Padėties kortelę (Diagramos)

Pasirinkite Įterpimas → Duomenų žymės (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Atrankos formatas → Duomenų taškas arba duomenų sekos → Duomenų žymės kortelę (taikoma duomenų sekoms ir duomenų taškui)

Pasirinkite Įterpimas → Ašys (taikoma diagramoms)

Pasirinkite Įterpimas → Tinkleliai (taikoma diagramoms)

Formatavimo juostai spustelėkite

Piktograma

Horizontalūs tinkleliai

Piktograma

Vertikalūs tinkleliai

Pasirinkite Įterpimas → X paklaidos juosta, arba Įterpimas → Y paklaidos juosta (taikoma diagramoms)

Pasirinkite Įterpimas → Tendencijos linija (taikoma diagramoms)

Pasirinkite Įterpimas → Specialieji rašmenys (taikoma diagramoms)

Pasirinkite Formatas → Atrankos formatas (taikoma diagramoms)

Pasirinkite Formatas → Atrankos formatas (taikoma diagramoms)

Pasirinkite Formatas → Formato pasirinkimas → Duomenų sekos dialogo langą (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Formato pasirinkimas → Duomenų sekos → parinktys kortelę (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Pavadinimas (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Formato pasirinkimas → Pavadinimas dialogo langą (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Formato pasirinkimas → Pavadinimas dialogo langą (Daigramos)

Pasirinkite Formatas → Pavadinimas (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Ašys (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Legenda arba Formatas → Formato pasirinkimas → Legenda (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Ašys → X ašis/ Antrinė X ašis/ Z ašis/ Visos ašys (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Ašys → Y ašis/ Antrinė Y ašis (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Ašys → Y ašis → Mastelis kortelę (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Ašys → X ašis → Padėtis kortelę (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Ašys → Y ašis → Padėtis kortelę (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Tinklelis (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Tinklelis → X, Y, Z ašies pagrindinis tinklelis/ X, Y, Z pagrindinis tinklelis/ Visų ašių tinkleliai (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Diagramos siena → Diagrama dialogo langą (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Daigramos pagrindas (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Diagramos sritis (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Diagramos tipas (Diagramos)

Formatavimo juostoje spustelėkite

Piktograma

Taisyti diagramos tipą

Pasirinkite Formatas → 3D peržiūra (Diagramos)

Pasirinkite Formatas → Išdėstymas (Diagramos)

Atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite Išdėstymas (Diagramos)

Piktograma

Horizontalus tinklelis

Piktograma

Rodyti arba slėpti ašių pavadinimus

Piktograma

Vertikalus tinklelis

Icon

Įterpti diagramą

Pasirinkite Įterpimas → Diagrama...

Icon

Įterpti diagramą

Pasirinkite Įterpimas → Diagrama...

Icon

Įterpti diagramą

Dukart spustelėkite diagramą ir pasirinkite Formatas → Duomenų sritis

Linijinės diagramos arba XY diagramos, kurioje yra tiesės, Diagramos tipo dialogo lange Tiesės tipo išskleidžiamame sąraše pasirinkite Glotni ir spustelėkite mygtuką Savybės.

Linijinės diagramos arba XY diagramos, kurioje yra tiesės, Diagramos tipo dialogo lange Tiesės tipo išskleidžiamame sąraše pasirinkite „Laiptuota“ ir spustelėkite mygtuką Savybės.

Paremkite mus!