Priemonių mygtukų juosta

Priemonių juostoje yra bendrosios komandos.

Įterpti

Spustelėkite rodyklę šalia piktogramos ir atverkite Įterpimo priemonę, kurioje galite į dabartinį lakštą įterpti pasirinktą grafiką ar specialiuosius rašmenis.

Piktograma

Įterpti

Įterpti langelius

Spustelėkite rodyklę šalia piktogramos ir atverkite priemonių juostą Įterpti langelius, kurioje rasite priemones leidžiančias į dabartinį lakštą įterpti langelius, eilutes ir stulpelius.

Piktograma

Langelių įterpimas

Valdikliai

Formos valdiklių mygtukų juostoje ar submeniu yra priemonės interaktyvioms formoms kurti.

Icon Select

Valdikliai

Automatinis formatavimas

Jei norite pritaikyti pasirinktai lakšto sričiai Automatinį formatą arba apibrėžti savo Automatinį formatą, naudokite šią komandą.

Automatinio stiliaus formatavimo piktogramą

Automatinis formatavimas

Pasirinkite temą

Pažymėtiems langeliams pritaiko formatavimo stilių.

Piktograma

Pasirinkti temą

AutoFilter

Automatiškai filtruoja pasirinktą sritį ir sukuria vienos eilutės sąrašų langelius, kuruose galite pasirinkti norimą įrašą.

piktogramą

Automatinis filtras

Įprastas filtras

Šia funkcija nustatomos filtravimo parinktys.

Piktograma

Įprastas filtras

Papildomas filtras

Apibrėžia sudėtingesnį filtrą.

Pradėti

Atveria dialogo langą, kuriame galite pasirinkti suvestinės lentelės šaltinį ir sukurti savo lentelę.

Euro konverteris

Šiuo vedikliu pinigines sumas, įrašytas „LibreOffice“ skaičiuoklės dokumentuose arba „LibreOffice“ teksto dokumentų laukuose ir lentelėse, galima paversti į atitikmenis eurais.

Apibrėžti

Atveriamas dialogo langas, kuriame galite nurodyti pasirinktos srities arba reiškinio pavadinimą.

Sprendiklis

Atveria dialogo langą, kuriame galite spręsti lygtis su kintamaisiais.

Grupavimas

Apibrėžia pasirinktą langelių sritį kaip eilučių ar stulpelių grupę.

piktogramą

Grupuoti

Išgrupuoti

Išgrupuoja pasirinkimą. Išplėstoje grupėje paskutinės eilutės arba stulpeliai, kurie buvo pridėti, pašalinami iš grupės.

piktogramą

Išgrupuoti

Paremkite mus!