Paveikslo mygtukų juosta

Paveikslo mygtukų juosta pasirodo, kai įterpiate arba pažymite paveikslą.

Image Filter

Šia paveikslo mygtukų juostos piktograma atveriama grafikos filtro mygtukų juosta, iš kurios pažymėtam paveikslui galima pritaikyti įvairius filtrus.

Icon Filter

Filtras

Paveikslo veiksena

Čia iš sąrašo galima parinkti pažymėto paveikslo rodymo veikseną. Įterptasis ar susietas paveikslas dokumente nebus pakeistas, keičiamas tik paveikslo vaizdas.

Piktograma

Paveikslo veiksena

Spalva

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Skaidrumas

Nustatomas grafikos objekto skaidrumas. Galimos reikšmės yra nuo 0% (visai neskaidrus) iki +100% (visiškai skaidrus).

Piktograma

Skaidrumas

Apkirpti paveikslą

Apkerpama matoma įterpto paveikslo sritis. Apkerpamas tik matomas paveikslo vaizdas, o pats paveikslas nekeičiamas. Kad paveikslą būtų galima apkirpti, jis turi būti pažymėtas.

Pateikčių ir grafikos rengyklėse spustelėjus apkirpimo piktogramą dialogo langas neatveriamas, o aplink paveikslą rodomos aštuonios apkirpimo rankenėlės. Jei norite paveikslą apkirpti naudodamiesi dialogo langu, atverkite paveikslo kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Apkirpti.

Tempkite bet kurią iš aštuonių apkirpimo rankenėlių, kad apkirptumėte paveikslą.

Piktograma

Apkirpti paveikslą

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

From toolbars:

Prieraišo piktograma

Anchor

Bring to Front

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Piktograma „Perkelti į priekį“

Perkelti į priekį

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon Send to Back

Siųsti atgal

To Foreground

Moves the selected object in front of text.

Icon To Foreground

Prieš tekstą

To Background

Moves the selected object behind text.

Icon To Background

Už teksto

Alignment

Modifies the alignment of selected objects.

Piktograma

Alignment

Paremkite mus!