Formulių juosta

Šioje juostoje rašomos formulės.

Pavadinimo langelis

Parodo dabartinio langelio parinktis, pažymėtų langelių sritį arba srities pavadinimą. Galite pažymėti langelių sritį ir parašyti srities pavadinimą Pavadinimo langelyje.

Lakšto srities išskleidžiamasis sąrašas

Pavadinimo langelis

Funkcija

Atveria Funcijų vediklį, kuris jums gali padėti pritaikyti formules.

Atveria Funcijų vediklį, kuris jums gali padėti pritaikyti formules.

Piktograma

Funkcijos vediklis

Pasirinkti funkciją

Įterpkite langelių srities funkciją į esamą langelį. Galimos funkcijos „Sum“, „Average“, „Minimum“, „Maximum“ ir „Count“. Spustelėkite langelyje, spustelėkite šią piktogramą, išskleistame sąraše pasirinkite funkciją ir papildomai pritaikykite langelių sričiai. Arba pasirinkite kelis langelius, kuriuose įterpiama funkcija, ir spustelėkite piktogramą. Funkcijos rezultatas pridedamas po sritimi.

Funkcijos pasirinkimo piktograma

Pasirinkti funkciją

Funkcija

Įterpia formulę į dabartinį langelį. Spustelėkite šią piktogramą ir įrašykite formulę Įvesties eilutėje.

Piktograma

Funkcija

Atšaukti

Pašalina Įvesties eilutėje esantį įrašą arba atšaukia padarytus pakeitimus formulėje.

Piktograma

Atšaukti

Priimti

Priima Įvesties eilutės įrašą ir jį įterpia į dabartinį langelį.

Piktograma

Priimti

Įvesties eilutė

Įrašykite norimą formulę. Galite spustelėti Funkcijos vediklio piktogramą ir įterpti pasirinktą funkciją.

Paremkite mus!