Duomenys

Meniu Duomenys komandos skirtos redaguoti veikiamojo lakšto duomenis. Galima apibrėžti arba pasirinkti duomenų sritis, rūšiuoti, filtruoti ir apibendrinti duomenis, apskaičiuoti rezultatus, sukurti suvestinę lentelę.

Rikiuoti

Išrikiuoja pasirinktas eilutes pagal nurodytas sąlygas.„LibreOffice “ automatiškai pertvarko ir pasirenka duomenų bazės sritis.

Rikiuoti didėjančiai

Teksto laukai rikiuojami pagal abėcėlę, skaitiniai laukai – pagal skaičiaus vertę.

Rikiuoti mažėjančiai

Teksto laukai rikiuojami pagal abėcėlę, skaitiniai laukai – pagal skaičiaus vertę.

AutoFilter

Automatiškai filtruoja pasirinktą sritį ir sukuria vienos eilutės sąrašų langelius, kuruose galite pasirinkti norimą įrašą.

More Filters

Rodo duomenų filtravimo komandas.

Apibrėžti sritį

Apibrėžia duomenų bazės sritį pagal pasirinktus lakšto langelius.

Pažymėti sritį

Pasirenkama duomenų bazės sritis, kurią apibrėžėtž pasirinkę komandą Duomenys → Apibrėžti sritį.

Atnaujinti sritį

Atnaujina iš išorės įterptą duomenų sritį. Lakšto duomenys atnaujinami, kad tiktų išorinei duomenų bazei.

Suvestinė lentelė

Suvestinė lentelė pateikia didelių duomenų sumų suvestinę. Galite ją pertvarkyti ir pateikti skirtingas duomenų suvestines.

Apskaičiuoti

Commands to calculate formula cells.

Galiojimo laikas

Apibrėžia, kokius duomenis galima naudoti pasirinktame langelyje ar langelių srityje.

Tarpinės sumos

Apskaičiuoja pasirinkto stulpelio tarpinę sumą. Tarpinei sumai apskaičiuoti „LibreOffice“ naudoja funkciją SUM ir pateikia visą reikšmę nurodytoje srityje. Galite naudoti kitas funkcijas šiai operacijai atlikti. „LibreOffice“ automatiškai atpažįsta apibrėžtą duomenų bazės sritį, kai padedate žymeklį joje.

Metodas

Duomenų įvesties metodas – priemonė lengvam duomenį įvedimui į skaičiuoklės dokumentą. Naudodamiesi duomenų įvesties metodo komanda, galite įvestis, taisyti ir šalinti duomenų įrašus (arba eilutes) ir naudoti slinkties juostą stulpelyje, kai duomenų yra labai daug.

Streams

Create live data streams for spreadsheets.

XML Å¡altinis

Importuoti XML duomenis į skaičiuoklės dokumentą.

sudėtinės operacijos

Pritaiko tą pačią formulę skirtingiems langeliams, bet su skirtingomis parametrų reikšmėmis.

Tekstas į stulpelius

Atveria dialogo langą Tekstas į stulpelius, kur galite parinkti nustatymus.

Sujungti

Suderina duomenis iš vieno ar daugiau nepriklausomų langelių sričių ir sudaro naują sritį, naudodama jūsų nurodytą funkciją.

Grupavimas ir struktūra

Galite sukurti savo duomenų struktūrą ir sugrupuoti eilutes ir stulpelius taip, kad galėtumėte išardyti ir išplėsti grupes vienu spragtelėjimu.

Statistika

Jei norite atlikti sudėtingas duomenų analizes, naudokite skaičiuoklės duomenų statistiką.

Paremkite mus!