Priemonės

Mygtukų juostoje yra gramatikos tikrinimo, sekimo, klaidų radimo komandos ir scenarijų apibrėžimas.

Šio meniu komandomis galima kurti ir priskirti makrokomandas, konfigūruoti mygtukų juostų, meniu, klaviatūros rodinius bei nustatyti numatytąsias parinktis „LibreOffice“ programai.

Spelling

Checks spelling manually.

Kalba

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

Automatinio taisymo parinktys

Nustatomos automatinio teksto keitimo renkant parinktys.

Daugiasaitis paveikslas

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Sprendiklis

Atveria dialogo langą, kuriame galite spręsti lygtis su kintamaisiais.

Sprendiklis

Atveriamas sprendiklio dialogo langas. Sprendikliu, naudojant tam tikrus sprendinio paieškos metodus, galima spręsti matematines lygtis su keliais nežinomaisiais ir jiems pritaikytų ribojimų rinkiniu.

Sekiklis

Ši komanda įgalina dokumento sekiklį. Sekiklis parodo esamos formulės saitus į kitus langelius.

Scenarijai

Apibrėžia scenarijų pasirinktai lakšto sričiai.

Apsaugoti dokumentą

Komandos Apsaugoti dokumentą arba Apsaugoti lakšto struktūrą neleidžia keisti lakštų langelių esamame dokumente. Papildomai galite apsaugoti slaptažodžiu. Jei slaptažodis apibrėžtas, tai pašalinti apsaugą galima tik įvedant teisinga slaptažodį.

Makrokomandos

Čia galima įrašyti, tvarkyti ir taisyti makrokomandas.

Plėtinių tvarkytuvė

Plėtinių tvarkytuve galima pridėti, pašalinti, išjungti, įgalinti ar atnaujinti „LibreOffice“ plėtinius.

XML Filter Settings

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Sąranka

Sąrankos lange galima savaip pritaikyti „LibreOffice“ meniu, kontekstinius meniu, sparčiuosius klavišus, mygtukų juostas ir įvykiams priskirtas makrokomandas.

Parinktys

Šia komanda atveriamas dialogo langas programos parinktims keisti.

Paremkite mus!