Formatas

Formatavimo meniu yra dokumento pasirinktų langelių, objektų ir langelio turinio formatavimo komandos.

Tekstas

Atveriamas submeniu, iš kurio galima pasirinkti teksto formatavimo komandas.

Clear Direct Formatting

Removes direct formatting from the selection.

Langeliai

Čia galima parinkti ir pritaikyti įvairius langelių formatavimo požymius.

Eilutė

Nurodo eilutės aukštį ir paslepia arba parodo pasirinktas eilutes.

Stulpelis

Nustato stulpelio plotį ir paslepia arba parodo pasirinktus stulpelius.

Lakštas

Nurodo lakšto pavadinimą ir paslepia arba parodo pasirinktus lakštus.

Merge and Unmerge Cells

You can select a range of cells, then merge them into a single cell. Conversely, you can take a previously merged cell and divide it back into individual cells.

Page Style

Atveria dialogo langą, kuriame galite nurodyti, kad būtų rodomi visi dokumento puslapiai.

Spausdinamos sritys

Nustato spausdinamas sritis. Spausdinami tik spausdinamos srities langeliai.

Rašmenys

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Pastraipa

Čia keičiamos veikiamosios pastraipos formato savybės, pavyzdžiui, įtraukos ar lygiuotė.

Automatinis formatavimas

Jei norite pritaikyti pasirinktai lakšto sričiai Automatinį formatą arba apibrėžti savo Automatinį formatą, naudokite šią komandą.

Sąlyginis formatavimas

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Align Objects

Aligns selected objects with respect to one another.

Alignment (Text Objects)

Set the alignment options for the current selection.

Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Flip

Flips the selected object horizontally, or vertically.

Group

Groups keep together selected objects, so that they can be moved or formatted as a single object.

Grafinis

Atveria meniu, kuris leidžia tvarkyti pasirinkto objekto parametrus.

Valdiklis

Atveriamas langas pažymėto valdiklio savybėms taisyti.

Forma

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Paremkite mus!