Įterpimas

Įterpimo meniu komandos leidžia įterpti naujus paveikslus, teksto laukus, objektus, medijų, langelių vardus ir kitus elementus į dabartinį lakštą.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Sparklines

Opens the Sparklines Properties dialog to define sparklines properties.

Pivot Table

Atveria dialogo langą, kuriame galite pasirinkti suvestinės lentelės šaltinį ir sukurti savo lentelę.

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Figūra

Šiame submeniu yra komandos įvairioms figūroms į dokumentą įterpti. Galima įterpti linijas, apskritimus, trikampius, kvadratus, įvairių simbolių ir kitokias figūras.

Funkcija

Atveria Funcijų vediklį, kuris jums gali padėti pritaikyti formules.

Insert Name

Inserts a defined named cell range at the current cursor's position with the Paste Names dialog.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Dekoratyvusis tekstas

Atveriamas dekoratyviojo teksto dialogo langas, iš kurio į dokumentą galima įterpti tokio stiliaus tekstą, kokio nepavyktų sukurti įprastomis formatavimo priemonėmis.

Hipersaitas

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Date

Inserts the current date in the cell.

Time

Inserts the current time in the cell.

Field

Opens a submenu for selecting the date, sheet name or document title in the cell.

Headers and Footers

Defines or formats a header or footer for the page style in use.

Forma

Šiame meniu yra komandos formos valdikliams (teksto langeliui, žymimajam langeliui, akutei, sąrašo laukui ir kt.) į dokumentą įterpti.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Paremkite mus!