Įterpimas

Įterpimo meniu komandos leidžia įterpti naujus paveikslus, teksto laukus, objektus, medijų, langelių vardus ir kitus elementus į dabartinį lakštą.

Inserting Images

Inserts an image into the current document .

Diagrama

Įterpiama diagrama.

Suvestinė lentelė → Pasirinkti šaltinį

Atveria dialogo langą, kuriame galite pasirinkti suvestinės lentelės šaltinį ir sukurti savo lentelę.

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Object

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Figūra

Šiame submeniu yra komandos įvairioms figūroms į dokumentą įterpti. Galima įterpti linijas, apskritimus, trikampius, kvadratus, įvairių simbolių ir kitokias figūras.

Funkcija

Atveria Funcijų vediklį, kuris jums gali padėti pritaikyti formules.

Pavadintos sritys ir reiškiniai

Leidžiama pavadinti atskiras skaičiuoklės dokumento sritis. Pavadinę atskiras sritis, galite lengvai naršyti skaičiuoklės dokumentuose ir ieškoti atitinkamos informacijos.

Teksto langelis

Nubrėžiamas teksto langelis su nustatyta horizontalia teksto kryptimi. Bet kur dokumente nubrėžkite norimo dydžio langelį, tuomet surinkite arba įdėkite norimą tekstą. Tekstą kartu su langeliu galima pasukti.

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Slankusis kadras

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Dekoratyvusis tekstas

Atveriamas dekoratyviojo teksto dialogo langas, iš kurio į dokumentą galima įterpti tokio stiliaus tekstą, kokio nepavyktų sukurti įprastomis formatavimo priemonėmis.

Hipersaitas

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima kurti ir taisyti hipersaitus.

Specialieji rašmenys

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Data

Langelyje įterpti esamą datą.

Laikas

Įterpia esamą laiką į langelį.

Laukas

Atveria pasirinktų duomenų, lakšto ar dokumento pavadinimo langelyje submeniu.

Puslapinės antraštės ir poraštės

Leidžia jums aprašyti ir formatuoti puslapio antraštes ir poraštes.

Forma

Šiame meniu yra komandos formos valdikliams (teksto langeliui, žymimajam langeliui, akutei, sąrašo laukui ir kt.) į dokumentą įterpti.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Paremkite mus!