Rodymas

Šiame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento rodymui ekrane.

Normalusis rodinys

Rodomas normalusis lakšto rodinys.

Puslapio lūžis

Toolbars

Opens a submenu to show and hide toolbars. A toolbar contains icons and options that let you quickly access LibreOffice commands.

formulių juosta

Parodo arba paslepia Formulių juostą, kuri yra naudojama formulių koregavimui. Formulių juosta yra svarbiausia priemonė dirbant su skaičiuoklės dokumentu.

Būsenos juosta

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Stulpelių ir eilučių antraštės

Parodo stulpelių ir eilučių antraštes.

Lakšto tinklelis

Perjungiamas veikiamojo lakšto tinklelio rodymas.

Reikšmių paryškinimas

Pavaizduoja langelio turinius skirtingomis spalvomis, priklausomai nuo turinio tipo.

Rodyti formulę

Vietoje apskaičiuoto rezultato langelyje rodoma formulė.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Fiksuoti eilutes ir stulpelius

Padalija lakštą į dalis, atskirdama dalį viršutiniame kairiajame kampe, tačiau dalys nebeturi slinkties juostų.

Skaidyti langą

Padalija esamą langą, atskirdama vieną dalį aktyvaus lango viršutiniame kairiajame kampe.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Stiliai skaičiuoklėje

Jei norite priskirti langeliams ar puslapiams stilius, naudokite parankinės Stilius. Galite pritaikyti, atnaujinti, taisyti esamus stilius arba sukurti naujus.

Galerija

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Žalgiklis

Įjungia arba išjungia žvalgiklį.Žvalgiklio langas yra įtvirtinamas langas.

Funkcijų sąrašas

Atveria funkcijų, kurios gali būti įterptos į dokumentą, sąrašą šoninėje priemonių juostoje.

Duomenų šaltiniai

Polangyje parodomos „LibreOffice“ programoje registruotos duomenų bazės. Tame pačiame polangyje duomenų bazes galima ir tvarkyti.

Visas ekranas

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Mastelis

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Paremkite mus!