Taisa

Šiame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento turiniui taisyti.

Atšaukti

Panaikinamas paskutinės įvykdytos komandos rezultatas arba paskutinis surinktas teksto fragmentas. Jei norite pasirinkti atšauktiną komandą, standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Atšaukti.

Atstatyti

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Repeat

Repeats the last command. This command is available in Writer and Calc.

Iškirpti

Atranka pašalinama ir nukopijuojama į iškarpinę.

Kopijuoti

Atranka nukopijuojama į iškarpinę.

Įdėti

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Pažymėti viską

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Find

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Ieškoti ir keisti

Veikiamajame dokumente randamas arba pakeičiamas tam tikras tekstas ar teksto formatas.

Sekti taisymus

Čia yra komandos pataisoms dokumente sekti ir tvarkyti.

Palyginti su dokumentu

Veikiamasis dokumentas palyginamas su kitu pasirinktu dokumentu. Pasirinkto dokumento turinys atsivėrusiame dialogo lange vaizduojamas kaip pašalinti elementai. Jei norite įterpti pasirinkto dokumento turinį į veikiamąjį dokumentą, pažymėkite norimą elementą, spustelėkite mygtuką Atmesti, o tada spustelėkite Įterpti.

Sulieti su dokumentu

Pataisos, atliktos to paties dokumento kopijose, importuojamos į pradinį dokumentą. Pataisos išnašose, antraštėse, kadruose ir laukuose praleidžiamos. Identiškos pataisos suliejamos automatiškai.

Saitai

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Jautrios paveikslo sritys

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Objektas

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Edit File

Use the Edit File icon to activate or deactivate the edit mode.

Paremkite mus!