Taisa

Šiame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento turiniui taisyti.

Atšaukti

Panaikinamas paskutinės įvykdytos komandos rezultatas arba paskutinis surinktas teksto fragmentas. Jei norite pasirinkti atšauktiną komandą, standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Atšaukti.

Atstatyti

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Kartoti

Kartojama paskutinė komanda. Ši komanda yra programose „Writer“ ir „Calc“.

Iškirpti

Atranka pašalinama ir nukopijuojama į iškarpinę.

Kopijuoti

Atranka nukopijuojama į iškarpinę.

Įdėti

Iškarpinės turinį įterpia į žymeklio vietą juo pakeisdamas visą pažymėtą tekstą ir objektus.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Pažymėti viską

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Find

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Sekti taisymus

Čia yra komandos pataisoms dokumente sekti ir tvarkyti.

Palyginti su dokumentu

Veikiamasis dokumentas palyginamas su kitu pasirinktu dokumentu. Pasirinkto dokumento turinys atsivėrusiame dialogo lange vaizduojamas kaip pašalinti elementai. Jei norite įterpti pasirinkto dokumento turinį į veikiamąjį dokumentą, pažymėkite norimą elementą, spustelėkite mygtuką Atmesti, o tada spustelėkite Įterpti.

Sulieti su dokumentu

Pataisos, atliktos to paties dokumento kopijose, importuojamos į pradinį dokumentą. Pataisos išnašose, antraštėse, kadruose ir laukuose praleidžiamos. Identiškos pataisos suliejamos automatiškai.

Saitai

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Objektas

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Edit Mode

Use the Edit Mode icon to activate or deactivate the edit mode.

Paremkite mus!