Failas

Šios komandos taikomos veikiamajam dokumentui, jomis galima sukurti naują dokumentą ar baigti darbą su programa.

Naujas

Sukuriamas naujas „LibreOffice“ dokumentas.

Atverti

Atveriamas arba importuojamas vietinis arba nuotolinis failas.

Vėliausi dokumentai

Išvardijami paskiausiai naudoti failai. Paspauskite vardą failo, kurį norite atverti.

Užverti

Užveria dokumentą nebaigiant programos.

Vedikliai

Vedikliais paprasta pažingsniui kurti tarnybinius ir asmeninius laiškus, faksimiles, darbotvarkes, pateiktis ir kt.

Šablonai

Čia tvarkomi ir taisomi šablonai, taip pat galima įrašyti veikiamąjį dokumentą kaip šabloną.

Įkelti iš naujo

Replaces the current document with the last saved version.

Versijos

Čia galima įrašyti ir tvarkyti skirtingas veikiamojo dokumento versijas tame pačiame faile. Dokumento versijas galima atverti, pašalinti, lyginti tarpusavyje.

Įrašyti

Įrašomas veikiamasis dokumentas.

Įrašyti kaip

Veikiamasis dokumentas įrašomas kitoje vietoje, kitokiu failo vardu ar kitokio tipo failu.

Įrašyti viską

Įrašomi visi programos „LibreOffice“ koreguoti dokumentai.

Eksportuoti

Įrašo esamą dokumentą kitu vardu ir formatu Jūsų nurodytu adresu.

Eksportuoti PDF formatu

Veikiamasis dokumentas įrašomas PDF v1.4 formatu. PDF failą, jei įdiegta tokio formato dokumentų peržiūros programa, galima atverti ir spausdinti bet kurioje operacinėje sistemoje – įrašytas formatavimas nebus iškraipytas.

Siųsti

Siunčia dabartinio dokumento kopiją skirtingoms programoms.

Peržiūrėti naršyklėje

Creates a temporary copy of the current document in HTML format, opens the system default Web browser, and displays the HTML file in the Web browser.

Spaudinio peržiūra

Atveria arba užveria spaudinio peržiūrą.

Spausdinti

Spausdina dabartinį dokumentą, atranką ar nurodytus puslapius. Taip pat galite nustatyti dabartinio dokumento spausdinimo parinktis. Spausdinimo parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo spausdintuvo ir operacinės sistemos.

Spausdintuvo nuostatos

Pasirinkite numatytąjį spausdintuvą dabartiniam dokumentui.

Savybės

Parodomos veikiamojo dokumento savybės, pavyzdžiui, dokumento statistika ar data, kada failas sukurtas.

Skaitmeniniai parašai

Čia prie dokumento pridedami arba iš jo šalinami skaitmeniniai parašai. Iš šio lango taip pat galima peržiūrėti liudijimus.

Baigti darbą su „LibreOffice“

Užveriamos visos „LibreOffice“ programos ir primenama, kad reikia įrašyti pakeitimus. Šios komandos nėra MacOS sistemose.

Paremkite mus!