Meniu

Skyrelyje aprašomos skaičiuoklės meniu komandos.

Note Icon

Tam, kad būtų galima panaudoti meniu komandas, reikia pasirinkti langą, kuriame yra dokumentas, su kuriuo bus dirbama. Panašiai reikia pasirinkti objektą dokumente, kad būtų galima panaudoti meniu komandas, susietas su tuo objektu.


Warning Icon

Šie meniu yra priklausomi nuo konteksto. Tai reiškia, yra pasiekiami (matomi) meniu punktai, reikalingi tuo metu atliekamam darbui. Jei žymeklis yra tekste, tai tada pasiekiami punktai, reikalingi darbui su tekstu. Jei pažymėtas grafikos elementas – meniu punktai, reikalingi darbui su grafika.


Failas

Šios komandos taikomos veikiamajam dokumentui, jomis galima sukurti naują dokumentą ar baigti darbą su programa.

Taisa

Šiame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento turiniui taisyti.

Rodymas

Šiame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento rodymui ekrane.

Įterpimas

Įterpimo meniu komandos leidžia įterpti naujus paveikslus, teksto laukus, objektus, medijų, langelių vardus ir kitus elementus į dabartinį lakštą.

Formatas

Formatavimo meniu yra dokumento pasirinktų langelių, objektų ir langelio turinio formatavimo komandos.

Lakštas

Šio meniu komandos skirtos keisti ir tvarkyti lakštus ir jų elementus.

Duomenys

Meniu Duomenys komandos skirtos redaguoti veikiamojo lakšto duomenis. Galima apibrėžti arba pasirinkti duomenų sritis, rūšiuoti, filtruoti ir apibendrinti duomenis, apskaičiuoti rezultatus, sukurti suvestinę lentelę.

Priemonės

Mygtukų juostoje yra gramatikos tikrinimo, sekimo, klaidų radimo komandos ir scenarijų apibrėžimas.

Langas

Šio meniu komandos skirtos valdyti dokumentų langų rodinį.

Žinynas

Iš „Žinyno“ meniu galima atverti ir valdyti „LibreOffice“ žinyną.

Paremkite mus!