Meniu

Skyrelyje aprašomos skaičiuoklės meniu komandos.

Note Icon

The window containing the document you want to work on must be selected in order to use the menu commands. Similarly, you must select an object in the document to use the menu commands associated with the object.


Warning Icon

The menus are context sensitive. This means that those menu items are available that are relevant to the work currently being carried out. If the cursor is located in a text, then all of those menu items are available that are needed to edit the text. If you have selected graphics in a document, then you will see all of the menu items that can be used to edit graphics.


Failas

Šios komandos taikomos veikiamajam dokumentui, jomis galima sukurti naują dokumentą ar baigti darbą su programa.

Taisa

Šiame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento turiniui taisyti.

Rodymas

Šiame meniu yra komandos, skirtos veikiamojo dokumento rodymui ekrane.

Įterpimas

Įterpimo meniu komandos leidžia įterpti naujus paveikslus, teksto laukus, objektus, media, langelių vardus ir kitus elementus į dabartinį lakštą.

Formatas

Meniu Formatas komandos, skirtos pasirinktų dokumento langelių, objektų ir langelių turinio formatavimui.

Lakštas

Šio meniu komandos skirtos keisti ir tvarkyti lakštus ir jų elementus.

Duomenys

Meniu Duomenys komandos skirtos redaguoti veikiamojo lakšto duomenis. Galima apibrėžti arba pasirinkti duomenų sritis, rūšiuoti, filtruoti ir apibendrinti duomenis, apskaičiuoti rezultatus, sukurti suvestinę lentelę.

Priemonės

Mygtukų juostoje yra gramatikos tikrinimo, sekimo, klaidų radimo komandos ir scenarijų apibrėžimas.

Langas

Šio meniu komandos skirtos valdyti dokumentų langų rodinį.

Žinynas

Iš „Žinyno“ meniu galima atverti ir valdyti „LibreOffice“ žinyną.

Paremkite mus!