Langelių vadinimas

Leidžiami pavadinimai

Names in Calc can contain letters, numeric characters, and the underline character. Names must start with a letter or an underline character.

Leidžiami specialūs ženklai:

Pavadinimai negali būti tokie patys kaip langelių koordinatės. Pavyzdžiui, joks langelis negali turėti pavadinimo A1, nes langelis A1 yra viršutinis kairysis lakšto langelis.

Vardas neprivalo būti pradedamas raidėmis C arba R su skaičiais; taip pat vienos raidės C ar R negalima naudoti pavadinimui. Daugiau informacijos skaitykite prie ADDRESS funkcijos.

Names for cell ranges must not include blanks. Blanks are allowed within names for sheets and documents.

Langelių ir formulių vadinimas

Geras būdas kreiptis į langelius ar langelių blokus formulėse – suteikti langelių blokams pavadinimus. Pavyzdžiui, langelių blokui A1:B2 galite suteikti pavadinimą Pradėti. Tada galite parašyti formulę "=SUM(Pradėti)". Net ir ištrynus eilutes ir stulpelius „LibreOffice“ vis dar atpažins langelių bloką pagal pavadinimą.

Pavyzdžiui, daug lengviau skaityti formulę, jei ji parašyta taip: „=Kiekis * Mokesčių_tarifas“, o "= A5 * B12". Šiuo atveju langelio A5 pavadinimas „Kiekis“, o langelio B12 pavadinimas „Mokesčių_tarifas“.

Naudokite Pavadinimo aprašymo dialogo langą, aprašydami dažnai vartojamas formules ar formulių dalis. Atlikite šiuos žingsnius,

  1. Pasirinkite langelių bloką ir pasirinkite Lakštas → Pavadintos sritys ir reiškiniai → Aprašyti. Pavadinimo aprašymo dialogo langas atsivers.

  2. Įrašykite pavadinimą laukelyje Pavadinimas. Spustelėkite mygtuką Pridėti. Naujas sukurtas pavadinimas atsiras sąrašo apačioje. Dialogo langu užverti spustelėkite mygtuką Gerai.

Šiame dialogo lange galite vadinti ir kitus dialogo langus, įveskite pavadinimą į atitinkamą laukelį ir pažymėkite norimus langelius.

Vedant langelių bloko pavadinimą formulėje, įvedus kelis pirmus ženklus, visas pavadinimas bus parodomas kaip patarimas.

Paremkite mus!