Langelių turinio galiojimas

Galite apibrėžti reikšmes, kurios tiktų tik tam tikriems langeliams. Neteisingos reikšmės bus atmestos.

Warning Icon

Galiojimo taisyklė veikia tik įrašant naują reikšmę. Jei neteisinga reikšmė jau buvo įvesta ar įvesta vilkimo būdu, arba kopijuojant, galiojimo taisyklė nesuveiks.


Note Icon

Jei norite pamatyti langelius su neteisingomis reikšmėmis, galite pasirinkti Priemonės → Sekiklis ir pasirinkti komandą Pažymėti neteisingus duomenis.


Langelių turinio tikrinimas

  1. Pažymėkite langelius, kuriems norite pritaikyti naują taisyklę.

  2. Pasirinkite Duomenys → Tikrinimas.

  3. Puslapio kortelėje Kriterijai įveskite sąlygas naujai įvestoms langelių reikšmėms.

  4. Pasirinkite norimą sąlygą laukelyje Leidžiama.

  5. Jei pasirinkote „Sveikieji skaičiai“, tokios reikšmės kaip „12.4“ bus neleidžiamos. Pasirinkus formatą „Data“, datą galite įvesti lokalaus laiko formatu ir serijos datas. Taip pat ir sąlyga „Laikas“ leidžia tik tokias reikšmes kaip „12:00“ ir serijos laikus. „Teksto ilgio“ sąlyga į langelį leidžia rašyti tik tekstą.

    Pasirinkite „Sąrašas“, kad įvestumėte leidžiamų reikšmių sąrašą .

  6. Pasirinkite kitas sąlygas po laukeliu Sąlyga. Priklausomai nuo jūsų pasirinkimų kitos parinktys bus leidžiamos.

Įvedus sąlygas langelių galiojimui, kitose dviejose lango kortelėse galite sukurti pranešimų langus:

Jei norite, kad pasirodytų klaidos pranešimas, pasirinkite Rodyti klaidos pranešimą, kai įvesta netinkama reikšmė.

Note Icon

Pakeiskite langelio veiksmą Klaidos pranešimo lango kortelėje užverkite dialogo langą spustelėję mygtuką Gerai ir pasirinkite naują langelį, jei norite matyti pakeitimus.


Paremkite mus!