Vartotojo aprašytos funkcijos

Vykdydami šiuos žingsnius „LibreOffice“ Skaičiuoklėje galite pritaikyti vartotojo aprašytas funkcijas:

Funkcijos aprašymas naudojantis „LibreOffice Basic“

 1. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Taisyti makrokomandas.

 2. Matysite „Basic IDE“.

 3. Objektų katalogo lange dukart spustelėkite modulį, kur norite įrašyti makro komandą.

 4. Įveskite funkcijos kodą. Šiame pavyzdyje apibrėžiama funkcija VOL(a; b; c), kuri apskaičiuoja stačiakampio gretasienio tūrį, kai duoti jo briaunų ilgiai a, b ir c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Funkcijų kopijavimas į dokumentą

Antroje „Funkcijos aprašymas naudojantis „LibreOffice Basic“ Makrokomandų dialogo lang) dalyje spustelėkite Taisyti. Numatyta, kad Makrokomanda iš laukelyje yra pažymėta Naudotojo makrokomandos → Įprastas→ Modulis 1. Biblioteka Įprastas yra vartotojo kataloge.

Jei norite kopijuoti vartotojo aprašytas funkcijas į Skaičiuoklės dokumentą:

 1. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → „Basic“.

 2. Makrokomanda iš dalyje pažymėkite Naudotojo makrokomandos → Standard → Module1 ir spustelėkite Taisyti.

 3. Basic-IDE lange pažymėkite vartotojo aprašytos funkcijos šaltinį ir jį nukopijuokite.

 4. Užverkite Basic-IDE langą.

 5. Pasirinkite Priemonės → Makrokomandos → Tvarkyti makrokomandas → LibreOffice Basic.

 6. Makrokomanda iš dalyje pažymėkite (Skaičiuoklės dokumento pavadinimas) → Standard → Module1 ir spustelėkite Taisyti.

 7. Įdėkite, ką nukopijavote į Basic-IDE lauką.

Vartotojo aprašytų funkcijų naudojimas „LibreOffice“ Skaičiuoklėje

Jei apibrėžėte funkciją VOL(a; b; c) pagrindiniame IDE, galite ją taikyti kaip ir kitas sukurtas „LibreOffice“ skaičiuoklės funkcijas.

 1. Atverkite skaičiuoklės dokumentą ir įveskite funkcijos parametrus a, b ir c į langelius A1, B1 ir C1

 2. Užveskite žymeklį ant norimo langelio ir įveskite:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funkcija įvertinta ir rezultatą pamatysite pasirinktame langelyje.

Paremkite mus!