Daugialinijinio teksto rašymas

Spustelėjus +Įvesti, įterpimas eilutės lūžis. Ši kombinacija naudojama langelyje arba įvesties eilutėje. Įvesties eilutė gali būti padalinta į kelias eilutes, spustelėjus rodyklės žemyn mygtuką dešinėje.

Jei norite, kad eilutės trūkis įvyktų tekstui pasiekus dešinį langelio kraštą, atlikite šiuos žinginius:

  1. Pažymėkite visus langelius, kuriuose norite, kad tekstas trūktų pasiekus langelio kraštinę.

  2. Pasirinkę Formatas → Langeliai → Lygiuotė, pažymėkite laukelį Automatinis teksto laužymas ir spustelėkite Gerai.

note

Kad tekstas būtų automatiškai laužomas XLS dokumentuose, norimoms eilutėms turi būti nustatytas optimalus aukštis.


Paremkite mus!