Langelių liejimas ir skaidymas

Galite pažymėti greta esančius langelius ir sulieti juos į vieną langelį. Lygiai taip pat galite didelį langelį, kuris buvo sukurtas suliejus kelis langelius, suskaldyti į normalaus dydžio langelius.

Note Icon

Jei kopijuojate langelius į vietą, kurioje iš sulietų langelių sukurtas vienas langelis, toje vietoje langeliai bus suskaldyti į normalius langelius. Jei kopijuojami langeliai yra sulieti, jie išlaiko savo sulietą būseną.


Langelių liejimas

  1. Pažymėkite greta esančius langelius.

  2. Pasirinkite Formatas → Sulieti langelius → Sulieti langelius. Jei pasirinksite Formatas → Sulieti langelius → Sulieti ir centruoti langelius, sulietų langelių turinys bus centruotas.

Langelių skaidymas

  1. Užveskite žymeklį ant langelio, kurį norite išskaidyti.

  2. Pasirinkite Formatas → Sulieti langelius → Skaidyti langelius.

Langelio nuoroda kitame dokumente

Paremkite mus!