tarpinių sumų naudojimo priemonė

Skaičiuoklėje galite naudoti tarpinių sumų priemones labiau visapusiškai lyginant su SUBTOTAL funkcija. Priešingai nei funkcija, kuri apskaičiuoja tarpines sumas tik vienam masyvui, tarpinių sumų priemonė sukuria tarpines sumas iki trijų masyvų esančių pavadintuose stulpeliuose. taip pat sugrupuoja tarpines sumas pagal kategorijas ir rikiuoja automatiškai, todėl nereikia taikyti automatinio filtro.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Duomenys → Daliniai rezultatai


tarpinių sumų priemonės naudojimas

Tarpinių sumų reikšmių įterpimas į darbo knygą:

  1. Pažymėkite langelių sritį, kurių tarpines sumas norite apskaičiuoti, įtraukite ir antraštes. Galite spustelėti viename langelyje ir leisti skaičiuoklei automatiškai nustatyti sritį.

  2. Pasirinkite Duomenys → Daliniai rezultatai ir atverkite Dalinių rezultatų dialogo langą.

  3. Išskleidžiamame sąraše Grupuoti pagal Pirmos grupės puslapyje, pasirinkite stulpelio žymę. Langelių srityje įrašai nuo 1 žingsnio bus sugrupuoti ir išrikiuoti pagal atitinkamas reikšmes stulpelyje.

  4. Laukelyje Dalinius rezultatus skaičiuoti Pirmos grupės kortelėje pasirinkite stulpelius, kurių reikščių dalinius rezultatus norite skaičiuoti. Jei Vėliau pakeisite šiuose stulpeliuose reikšmes, skaičiuoklė automatiškai perskaičiuos dalinius rezultatus.

  5. Laukelyje Naudoti funkciją Pirmoje kortelėje pasirinkite funkciją, pagal kurią bus skaičiuojami 4 žingsnyje pasirinkto stulpelio daliniai rezultatai.

  6. Pakartokite 4 ir 5 žingsnius, jei norite sukurti dalinius rezultatus kitiems Pirmos grupės kortelės stulpeliams.

  7. Galite sukurti dar dvi dalinių rezultatų kategorijas naudodami Antros grupės ir Trečios grupės korteles ir kartodami 3 ir 6 žingsnius. Jei nenorite pridėti kitos grupės, tai kiekvienoje grupėje pasirinkite „nieko“ ir išeikite iš grupės.

  8. Spustelėkite Gerai. Skaičiuoklė jūsų langelių srityje įterps dalinių rezultatų ir iš viso eilutes

Tarpinių rezultatų struktūra

Kai naudojate tarpinių rezultatų priemonę, skaičiuoklė įterpia struktūros ženklus eilučių kairėje. Ši struktūra parodo tarpinių rezultatų hierarchinį išdėstymą ir gali būti naudojama, kai norite paslėpti arba parodyti skirtingų lygių duomenis. Tam spustelėkite + arba - ženklus eilučių kairėje.

Šią priemonę patogu naudoti, kai turite daug tarpinių rezultatų. Galite lengvai paslėpti žemesnio lygio duomenis ir pateikti aukštesnio lygio duomenų santrauką.

Jei norite išjungti struktūrą, pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir struktūra → Šalinti struktūrą. Jei norite atkurti struktūrą, tai pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir struktūra → Automatinė struktūra.

Paremkite mus!