Scenarijų naudojimas

„LibreOffice“ Skaičiuoklės scenarijus yra langelio reikšmių rinkinys, kuris gali būti naudojamas skaičiavimuose. Kiekvienas scenarijus lakšte turi turėti pavadinimą. Sukūrus keletą scenarijų su skirtingomis reikšmėmis galima testuoti skaičiavimus su klausimu „kas jei?“.

Scenarijaus kūrimas

Kuriant scenarijų pirmiausia pažymėkite visus langelius, kurie turi duomenis, reikalingus scenarijui.

  1. Pažymėkite langelius su reikšmėmis, kurios keisis tarp scenarijų. Keletą langelių galite pažymėti, laikydami nuspaudę klavišą ir spustelėdami ant norimų langelių.

  2. Pasirinkite Priemonės → Scenarijai. Atsivers Scenarijaus kūrimo dialogo langas.

  3. Įveskite scenarijaus pavadinimą ir palikite kitus dialogo langų laukus nepakeistus. Užverkite dialogo langą spustelėję mygtuką Gerai. Naujai sukurtas scenarijus iš karto aktyvuojamas.

Scenarijų naudojimas

Scenarijai gali būti randami ir pažymimi naudojant Žvalgiklį:

  1. Atverkite Žvalgiklį spustelėdami ant Žvalgiklio piktrogramos Žvalgiklio piktrograma standartinėje juostoje.

  2. Žvalgiklyje spustelėkite Scenarijų piktogramą Scenarijaus piktograma.

Žvalgiklyje galite matyti apibrėžtus scenarijus su komentarais, kurie buvo pridėti kuriant scenarijų.

Note Icon

Jei norite pamatyti, kurios scenarijų reikšmės priklauso nuo kurių, pasirinkite Priemonės → Sekiklis → Susekti priklausomybes. Matysite rodykles į langelius, nuo kurių tie langeliai yra priklausomi.


Paremkite mus!