Eilutės aukščio arba stulpelio pločio keitimas

Eilutės aukštį gali pakeisti su pele arba per dialogo langą.

Note Icon

Kas čia rašoma apie eilutės aukštį, taip pat gali būti pritaikoma stulpelio pločiui.


Eilutės aukščio ir stulpelio pločio keitimas su pele

Eilutės aukščio ir stulpelio pločio keitimas per dialogo langą

  1. Spustelėkite eilutėje, kurią norite koreguoti.

  2. Atverkite kairėje pusėje esančios antraštės kontekstinį meniu.

    Pamatysite dvi komandas Eilutės aukštis ir Optimalus aukštis. Pasirinkite norimą komandą.

Paremkite mus!