Nuorodos į koordinates, absoliučiąsias ir santykines

Santykinis adresavimas į koordinates

Langelis stulpelyje A, eilutėje 1, adresuojama kaip langelis A1. Norėdami adresuoti į langelius pirmiausia įveskite viršutinio kairio langelio koordinates, tada dvitaškį ir apatinio dešinio langelio koordinates. Pavyzdžiui, stačiakampis, sukurtas iš pirmų keturių langelių, yra adresuojamas kaip A1:B2.

Adresuojant plotą šiuo būdu, jūs sukuriate santykinę nuorodą į langelių bloką A1:B2 . Santykinė nuoroda šiuo atveju reiškia, kad ši nuoroda bus pakeista automatiškai kopijuojant formulę, kurioje yra ši nuoroda.

Absoliutus adresavimas

Absoliutus adresavimas yra priešingas santykiniam adresavimui. Absoliučiajame adresavime dolerio ženklas yra padedamas prieš kiekvieną raidę ir skaičių, pavyzdžiui $A$1:$B$2.

Tip Icon

„LibreOffice“ leidžia keisti langelio, kuriame yra žymeklis, nuorodą iš santykinės į absoliučiąją ir atvirkščiai, jei spustelėsite mygtuką F4. Jei turite santykines koordinates, pvz. A1, tai, pirmą kartą spustelėję klavišą F4, abi eilutės ir stulpelio koordinates pakeisite į absoliučiąsias ($A$1). Spustelėję klavišą F4 dar kartą, pakeisite tik eilutės koordinates (A$1), spustelėję klavišą F4 dar kartą, pakeisite tik stulpelio koordinates, o jei klavišą F4 spustelėsite ketvirtą kartą, abi koordinates vėl pakeisite santykinėmis (A1)


„LibreOffice“ Skaičiuoklė paryškina langelių koordinates formulėje, spustelėjus ant langelio su formule =SUM(A1:C5;D15:D24), du langelio blokai, paminėti formulėje, bus paryškinti kita spalva. Pavyzdžiui, formulės komponentas "A1:C5" gali būti nuspalvintas mėlynai ir langelių bloko kraštinės taip pat bus nuspalvintos ta pačia spalva. Sekantis formulės komponentas "D15:D24" gali būti nuspalvintas raudonai tuo pačiu būdu.

Kada naudoti sąlygines ir absoliučiąsias nuorodas

Kuo skiriasi sąlyginė nuoroda? Tarkime, kad jūs norite apskaičiuoti langelių bloko A1:B2 sumą langelyje E1. Formulė, kurią įvesite į langelį E1, bus: =SUM(A1:B2). Jei vėliau nuspręsite įterpti papildomą stulpelį prieš stulpelį A, langelis su formule persikeltų iš langelio E1 į langelį F1. Įterpus naują stulpelį jums reikėtų pereiti ir pataisyti visas formules.

Laimei, „LibreOffice“ tai padarys už jus. Įterpus naują stulpelį formulė langelyje F1 pasikeis iš =SUM(A1:B2) į =SUM(B1:C2). Taip pat, pridėjus naują eilutę, formulėje esanti eilutė irgi būtų pakeista. „LibreOffice“ skaičiuoklė pataisys abi nuorodas, sąlyginę ir absoliučiąją, jei langelių blokas, minėtas formulėje, bus perkeltas į kitą vietą. Bet kopijuojant formulę tik sąlyginė nuoroda bus pataisyta, absoliučioji nuoroda kopijuojant visada išliks tokia pati.

Absoliučioji nuoroda naudojama, kai norima remtis vienu langeliu. Jei formulė su to langelio koordinatėmis yra kopijuojama į langelį žemiau, koordinatės irgi bus pakeistos į viena koordinate žemesnes, jei koordinatės formulėje nėra absoliučiosios.

Koordinatės formulėse gali būti pakeistos ne tik tada, kai įterpiamos naujos eilutės ar stulpeliai, jos keičiasi ir tada, kai formulė su koordinatėmis yra nukopijuojama kitą lakšto vietą. Tarkime, 10 eilutėje įvedėte formulę =SUM(A1:A9). Jei norite apskaičiuoti kairėje esančio stulpelio sumą, tiesiog nukopijuokite šią formulę į langelį dešinėje. Nukopijuota formulė bus automatiškai pakeista į =SUM(B1:B9).

Paremkite mus!