Nuorodos į koordinates, absoliučiąsias ir santykines

Cell references

An individual cell is fully identified by the sheet it belongs, the column identifier (letter) located along the top of the columns and a row identifier (number) found along the left-hand side of the spreadsheet. On spreadsheets read from left to right, the complete reference for the upper left cell of the sheet is Sheet.A1.

Cell ranges

You can reference a set of cells by referencing them in ranges. Ranges can be a block of cells, entire set of columns and entire set of rows. The range A1:B2 is the first four cells in the upper left corner of the sheet. Range A:E contains all the cells of column A, B, C, D and E. Range 2:5 contains all the cells of row 2, 3, 4 and 5.

The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

For example, .

note

The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


Operacijos su nuorodomis

Šios operacijos rezultatas yra nė vieno, vieno ar daugiau langelių sritis.

Aukščiausio pirmumo sritis, tuomet sankirta, galiausiai apjungimas.

Operacija

Pavadinimas

Pavyzdys

:

Sritis

A1:C108, A:D or 3:13

!

Sankirta

SUM(A1:B6!B5:C12)

Apskaičiuoja sankirtos langelių sumą; pavyzdyje rezultatas yra langelių B5 ir B6 turinių suma.

~

Susiejimas arba sujungimas

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Santykinis adresavimas į koordinates

Langelis stulpelyje A, eilutėje 1, adresuojama kaip langelis A1. Norėdami adresuoti į langelius pirmiausia įveskite viršutinio kairio langelio koordinates, tada dvitaškį ir apatinio dešinio langelio koordinates. Pavyzdžiui, stačiakampis, sukurtas iš pirmų keturių langelių, yra adresuojamas kaip A1:B2.

Adresuojant plotą šiuo būdu, jūs sukuriate santykinę nuorodą į langelių bloką A1:B2 . Santykinė nuoroda šiuo atveju reiškia, kad ši nuoroda bus pakeista automatiškai kopijuojant formulę, kurioje yra ši nuoroda.

Absoliutus adresavimas

Absoliutus adresavimas yra priešingas santykiniam adresavimui. Absoliučiajame adresavime dolerio ženklas yra padedamas prieš kiekvieną raidę ir skaičių, pavyzdžiui $A$1:$B$2.

tip

LibreOffice can convert the current reference, in which the cursor is positioned in the input line, from relative to absolute and vice versa by pressing F4. If you start with a relative address such as A1, the first time you press this key combination, both row and column are set to absolute references ($A$1). The second time, only the row (A$1), and the third time, only the column ($A1). If you press the key combination once more, both column and row references are switched back to relative (A1)


„LibreOffice“ Skaičiuoklė paryškina langelių koordinates formulėje, spustelėjus ant langelio su formule =SUM(A1:C5;D15:D24), du langelio blokai, paminėti formulėje, bus paryškinti kita spalva. Pavyzdžiui, formulės komponentas "A1:C5" gali būti nuspalvintas mėlynai ir langelių bloko kraštinės taip pat bus nuspalvintos ta pačia spalva. Sekantis formulės komponentas "D15:D24" gali būti nuspalvintas raudonai tuo pačiu būdu.

Kada naudoti sąlygines ir absoliučiąsias nuorodas

Kuo skiriasi sąlyginė nuoroda? Tarkime, kad jūs norite apskaičiuoti langelių bloko A1:B2 sumą langelyje E1. Formulė, kurią įvesite į langelį E1, bus: =SUM(A1:B2). Jei vėliau nuspręsite įterpti papildomą stulpelį prieš stulpelį A, langelis su formule persikeltų iš langelio E1 į langelį F1. Įterpus naują stulpelį jums reikėtų pereiti ir pataisyti visas formules.

Laimei, „LibreOffice“ tai padarys už jus. Įterpus naują stulpelį formulė langelyje F1 pasikeis iš =SUM(A1:B2) į =SUM(B1:C2). Taip pat, pridėjus naują eilutę, formulėje esanti eilutė irgi būtų pakeista. „LibreOffice“ skaičiuoklė pataisys abi nuorodas, sąlyginę ir absoliučiąją, jei langelių blokas, minėtas formulėje, bus perkeltas į kitą vietą. Bet kopijuojant formulę tik sąlyginė nuoroda bus pataisyta, absoliučioji nuoroda kopijuojant visada išliks tokia pati.

Absoliučioji nuoroda naudojama, kai norima remtis vienu langeliu. Jei formulė su to langelio koordinatėmis yra kopijuojama į langelį žemiau, koordinatės irgi bus pakeistos į viena koordinate žemesnes, jei koordinatės formulėje nėra absoliučiosios.

Koordinatės formulėse gali būti pakeistos ne tik tada, kai įterpiamos naujos eilutės ar stulpeliai, jos keičiasi ir tada, kai formulė su koordinatėmis yra nukopijuojama kitą lakšto vietą. Tarkime, 10 eilutėje įvedėte formulę =SUM(A1:A9). Jei norite apskaičiuoti kairėje esančio stulpelio sumą, tiesiog nukopijuokite šią formulę į langelį dešinėje. Nukopijuota formulė bus automatiškai pakeista į =SUM(B1:B9).

Paremkite mus!