Spausdinimo sričių naudojimas skaičiuoklės dokumente

Jūs galite apibrėžti langelių bloką, kurį norite spausdinti.

Langeliai, kurie nėra pasirinktame langelių bloke, nebus spausdinami ar eksportuojami. Lakštai, neturintys pažymėto langelių bloko, nėra spausdinami ar eksportuojami į PDF failą, nebent dokumentas naudoja Excel failo formatą.

Note Icon

Excel formato faile visi lakštai, kuriuose nėra apibrėžto spausdinamo langelių bloko, bus atspausdinti. Tas pats galioja eksportuojant Excel formato failą į PDF failą.


Spausdinimo srities apibrėžimas

 1. Pažymėkite langelių bloką, kurį norite atspausdinti.

 2. Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis → Apibrėžti.

Langelių pridėjimas į spausdinamą langelių sritį.

 1. Pažymėkite langelius, kuriuos norite pridėti į spausdinimo sritį.

 2. Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis → Pridėti.

Spausdinimo srities valymas

Puslapio lūžio peržiūros naudojimas spausdinimo sričių koregavimui

Puslapio lūžio peržiūroje spausdinami langelių blokai ir puslapio lūžio zona yra atskiriami mėlyna kraštine ir viduryje turi pilką puslapio numerį. Nespausdinamos vietos yra pilkos.

Jei norite apibrėžti naują puslapio lūžį, vilkite mėlyną kraštinę į norima vietą. Apibrėžus naują puslapio lūžį automatinis lūžis yra pašalinamas.

Spausdinimo srities peržiūrėjimas ir koregavimas

 1. Pasirinkite Rodymas → Puslapio lūžis.

  Tip Icon

  Jei norite pakeisti mastelio koeficientą Puslapio lūžio peržiūroje, du kartus spustelėkite procentų ženklą Būsenos juostoje ir pasirinkite norimą mastelio koeficientą.


 2. Spausdinamo langelių bloko koregavimas.

  Jei norite pakeisti spausdinamo langelių bloko dydį, vilkite langelių bloko kraštinę į norimą vietą.

  Note Icon

  Jei norite pašalinti rankiniu būdu sukurtą puslapio lūžį, vilkite mėlyną kraštinę iš spausdinamo langelių bloko.


  Jei norite išvalyti spausdinamą sritį, vilkite langelių bloko kraštinę ant kitos langelių bloko kraštinės.

 3. Jei norite išeiti iš Puslapio lūžio peržiūros, pasirinkite Rodymas → Normalusis rodymas.

Paremkite mus!