Eilučių arba stulpelių spausdinimas kiekviename lape

Jei turite lakštą, kuris toks didelis, kad jį spausdinant jis bus padalintas į kelis lapus, galite nustatyti eilutes arba stulpelius, kurie bus spausdinami kiekviename lape.

Pavyzdžiui, jei norite pirmas dvi lakšto eilutes ir stulpelį (A) spausdinti kiekviename lape, atlikite šiuos žingsnius:

 1. Pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis → Taisyti. Spausdinimo srities taisymo dialogo langas atsivers.

 2. Spustelėkite piktogramą dešinėje pusėje nuo Kartojamos eilutės laukelio.

  Dialogas susiskleis, kad geriau matytumėte lakštą.

 3. Pažymėkite pirmas dvi eilutes, šiuo atveju spustelėkite langelį A1 ir vilkite iki langelio A2.

  Susitraukusiame dialogo lange pamatysite $1:$2. Pirmos dvi eilutės bus kartojamos.

 4. Spustelėkite piktogramą dešinėje pusėje nuo Kartojamos eilutės laukelio. Dialogo langas išsiskleis.

 5. Jei norite, kad stulpelis A taip pat būtų kartojamas, spustelėkite piktogramą dešinėje nuo Kartojami stulpeliai laukelio.

 6. Spustelėkite A stulpelį (ne stulpelio antraštę).

 7. Vėl spustelėkite piktogramą dešinėje pusėje nuo Kartojamos eilutės laukelio.

note

Rows to repeat are rows from the sheet. You can define headers and footers to be printed on each print page independently of this in Format - Page Style.


Paremkite mus!