Suvestinės diagramos filtravimas

Filtrai naudojami nereikalingų duomenų pašalinimui iš suvestinės diagramos. Filtrą galite taikyti suvestinei diagramai arba Suvestinei lentelei, nes rezultatas lentelėje abiem atvejais bus toks pat.

Suvestinės diagramos mygtukai

Suvsetinės diagramos mygtukas yra unikalus ir įprastoje diagramoje jo nėra. Mygtukai, kurie yra suvestinės lentelės laukai, parodo suvestinės lentelės išdėstymą. Jei naudojami, virš lentelės rodomi filtrai. Eilučių laukai rodomi diagramos apačioje greta vienas kito, o legenda rodo stulpelių laukų mygtukus.

Suvestinės diagramos mygtukai

Mygtukai prasiplečia ant jų spustelėjus, ir jei kažkoks filtras yra pritaikomas, rodyklė mygtuke tampa mėlyna (panašiai kaip suvestinėje lentelėje).

Esama filtro reikšmė rodo, pagal ką filtruojami duomenys. Jei pasirinkta „visi“, filtras netaikomas. Jei pasirinkta „keli“, filtruojama pagal kelis filtrus. Jei pasirenkama kita viena filtro reikšmė, tai filtruojama pagal pasirinktą reikšmę.

Atverti failą su pavyzdžiu:

Paremkite mus!