Teksto konvertavimas į skaičius

Numatyta, kad Skaičiuoklėje tekstą langeliuose konvertuoja į atitinkamas skaitines reikšmes, jei įmanoma vienareikšmiškai. Jei neįmanoma konvertuoti, skaičiuoklė grąžina klaidą „#VALUE!“.

Konvertuojami tik sveikieji skaičiai, įskaitant laipsnius, datas ir laiką užrašytus pagal ISO 8601 standartą. Visi kiti skaičiai, trupmenos ar datos, užrašytos ne ISO 8601 standartu, nekonvertuojami. Nepaisoma tuščių langelių.

ISO 8601 formatai yra konvertuojami taip :

Amžiaus kodas CC gali būti nepraleistas. Vietoj T datos ir laiko skirtukų gali būti naudojamas vienas tarpo ženklas.

Duota data privalo būti galiojanti Grigaliaus kalendorinė data. Šiuo atveju optimalus laikas privalo būti tarp 00:00 ir 23:59:59.99999...

Jei duota tik laiko eilutė, tai laiko formatas gali būti didesnis, nei 24, bet minučių ir sekundžių reikšmės privalo išlikti nedidesnės už 59.

note

Konvertuojamos pavienės reikšmės, bet ne sritys.


Konvertuojamos pavienės skaliarinės reikšmės, pavyzdžiui, =A1+A2, arba ="1E2"+1. Langelių srities argumentas nekonvertuojamas, todėl SUM(A1:A2) skiriasi nuo A1+A2, jei bent vienas iš dviejų langelių turi konvertuojamą eilutę.

Tekstas formulėse taip pat yra konvertuojamas, pavyzdžiui ="1999-11-22"+42 grąžins datą 42 dienos po lapkričio 22 d, 1999. Skaičiavimai, įtraukiantys vietines datas kaip tekstus formulėse, grąžina klaidą vietoj rezultato. Pavyzdžiui, vietinės datos tekstas "11/22/1999" ar "22.11.1999" negali būti naudojamas automatiniame konvertavime.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Pavyzdys

Langelyje A1 įrašykite tekstą1e2, kuris konvertuojamas į skaičių 100.

Langelyje A2 įrašykite formulę =A1+1, kuri pateiks rezultatą 101.

Formulė =SUM(A1:A2) grąžina 101 vietoj 201, nes konvertavimas nebuvo pritaikytas visoje srityje, o tik vienai skaliarinei reikšmei. Čia, „1e2“ suprantama kaip teksto eilutė ir funkcija SUM jos nepaiso.

=SUM("1E2";1) grąžina klaidą „#VALUE!“, nes SUM() ir kai kurių kitų aiškiai besikartojančių skaičių sekoje patikrinamas argumento tipas.

Numatytos teksto keitimo į skaičius nuostatos

The text to number conversion can be customized in the Detailed Calculation Settings option.

Paremkite mus!