Kartotinės operacijos taikymas

Kartotinės operacijos stulpeliuose ir eilutėse

Komanda Duomenys → Kartotinės operacijos suteikia jums planavimo priemones „Kas jei“ klausimams. Skaičiuoklės dokumente įvedate formulę, kuri apskaičiuoja rezultatą priklausomai nuo kituose langeliuose esančių reikšmių. Tada sukuriate langelių bloką su fiksuotomis reikšmėmis ir Kartotinės operacijos komanda apskaičiuos rezultatą pagal formulę.

Laukelyje Formulės įveskite koordinates langelio, kuriame yra formulė, kurią norite pritaikyti langelių blokui. Eilutės įvesties langelis/Stulpelio įvesties langelis laukeliuose įveskite koordinates langelių, kurie yra naudojami formulėje. Žiūrėkite pavyzdžius:

Pavyzdžiai

Jūs gaminate žaislus, kuriuos parduodate už 10 $ kiekvieną. Kiekvieno žaislo savimaina 2 $, per metus jūs pagaminate žaislų už 10 000 $. Kiek užsidirbote, jei pagaminote tam tikrą žaislų kiekį.

lakšto sritis „kas, jei“

Skaičiavimas su viena formule ir vienu kintamuoju

 1. Uždarbio skaičiavimas pirmiausia įveskite kiekį (parduotų daiktų), šiuo atveju 2000. Uždarbio apskaičiuosime pagal formulę Uždarbis = Kiekis * (Pardavimo kaina - Tiesioginės išlaidos) - Fiksuota kaina. Įveskite šią formulę į langelį B5.

 2. Į D stulpelį įveskite metinius pardavimus, vieną po kitu, pavyzdžiui, nuo 500 iki 5000, kiekvieną kartą pridedant po 500.

 3. Pažymėkite langelių bloką D2:E11.

 4. Pasirinkite Duomenys → Kartotinė operacija.

 5. Laukelyje Formulės įveskite langelio B5 koordinates.

 6. Laukelyje Stulpelio įvesties langelis įveskite langelio B4 koordinates. Tai reiškia, kad kiekis B4 bus pakeistas lentelėje esančiomis reikšmėmis.

 7. Užverkite dialogo spustelėdami mygtuką Gerai. Stulpelyje E pamatysite uždarbius, apskaičiuotus pagal stulpelio D kiekius.

Skaičiavimai su keliom formulėm

 1. Ištrinkite stulpelį E

 2. Langelyje C5 įveskite formulę = B5 / B4. Ši formulė skaičiuos, kiek užsidirbate už kiekvieną parduotą daiktą.

 3. Pažymėkite tris stulpelius D2:F11.

 4. Pasirinkite Duomenys → Kartotinė operacija.

 5. Laukelyje Formulės įveskite langelio B5 ir langelio C5 koordinates.

 6. Laukelyje Stulpelio įvesties langelis įveskite langelio B4 koordinates.

 7. Užverkite dialogo langą spustelėdami mygtuką Gerai. Stulpelyje E turėtumėte metyti uždarbį, o stulpelyje F matinį uždarbį.

Kartotinės operacijos kryžminėse eilutėse ir stulpeliuose.

„LibreOffice“ jums leidžia atlikti kartotinę operaciją stulpeliams ir eilutėms kryžminėse lentelėse. Formulių langelyje reikia atsižvelgti į duomenų langelių bloką eilutėse ir stulpeliuose. Pažymėkite langelių bloką, apibrėžtą abiejų duomenų langelių blokų, ir iškvieskite Kartotinės operacijos dialogo langą. Laukelyje Formulės įveskite formulės langelio koordinates. Laukeliuose Eilutės įvesties langelis ir Stulpelio įvesties langelis įveskite kitų formulėje naudojamų langelių koordinates.

Skaičiavimai su dviem kintamaisiais

Naudokime stulpelius A ir B iš lentelės aukščiau. Tarkime, norite keisti ne tik kiekį, bet ir pardavimo kainą ir apskaičiuoti uždarbį abiem atvejais.

Praplėskite viršuje rodomą lentelę. Langeliuose nuo D2 iki D11 įrašykite skaičius nuo 500 iki 5000 kas 500. Į langelius nuo E1 iki H1 įrašykite skaičius 8, 10, 15, 20.

 1. Pažymėkite langelių bloką D1:H11.

 2. Pasirinkite Duomenys → Kartotinė operacija.

 3. Laukelyje Formulės įveskite langelio B5 koordinates.

 4. Laukelyje Eilutės įvesties langelis įveskite langelio B1 koordinates. B1 yra pardavimo kaina, kuri yra įvesta horizontaliai išdėstytais kintamaisiais (8, 10, 15, 20).

 5. Laukelyje Stulpelio įvesties langelis įveskite langelio B4 koordinates. B4 yra kiekis, vertikaliai įvesti kintamieji.

 6. Užverkite dialogo langą spustelėję mygtuką Gerai. Langelių bloke E2:H11 turėtumėte matyti skirtingų pardavimo kainų pelną.

Paremkite mus!