Langelių judinimas vilkimo būdu

Perkeliant langelių bloką, eilutę ar stulpelį skaičiuoklės lakšte, langeliai (įskaitant pažymėtus langelius) perrašo langelius toje vietoje, į kurią perkeliami langeliai. Tai įprastas Perrašymo režimas.

Atsiminkite, kad jei norite vilkti eilutes ar stulpelius, pirmiausia turite pažymėti eilutes arba stulpelius, kuriuos norite vilkti (arba kopijuoti), ir tik tada pradėti vilkti nuo pažymėtų langelių, ne nuo eilučių ar stulpelių antraščių (taip langelių žymėjimasi bus panaikintas).

Kai laikote nuspaudę klavišą ir paleidžiate pelės klavišą, jūs pradedate įterpimo būsena.

  1. Įterpimo būsenoje, esami langeliai, kurie buvo paleidimo vietoje, bus patraukti į dešinę arba į apačią, o paleisti langeliai įterpiami dabar jau tuščioje vietoje neprarandant duomenų.

  2. Įterpimo būsenoje judinamų langelių kraštinės atrodo kitaip.

    Keitimo būsenoje galite matyti visas keturias pažymėto langelių bloko kraštines. Tačiau Įterpimo būsenoje matysite tik kairę kraštinę, jei langeliai po pažymėtais bus patraukiami į dešinę, ir tik viršutinę kraštinę, jei langeliai po pažymėtais bus patraukiami į apačią.

    Esant tame pačiame lakšte, langeliai bus patraukti į dešinę ar į apačią priklauso nuo atstumo tarp šaltinio langelių bloko ir vietos, į kurią norite perkelti langelių bloką. Jei perkeliate į kitą lakštą, langelių patraukimo kryptis priklauso nuo horizontalių ir vertikalių langelių vietos, į kurią norite perkelti langelių bloką.

  3. Jei įterpimo būsenoje langelius bandysite perkelti į tą pačią eilutę (tik horizontaliai), įterpus visi langeliai bus perkelti į kairę ir užpildys šaltinių langelių sritį.

Abiejose būsenose, norėdami įterpti langelių bloko kopiją arba nuorodą į langelių bloką, atleisdami pelės klavišą laikykite nuspaudę klavišą arba klavišus +Lyg2.

Nuspausti klavišai pelės klavišo paleidimo metu

Rezultatas

Joks klavišas

Langelių blokas perkeliamas į norimą vietą, langeliai, buvę perkėlimo vietoje, ištrinami, šaltinio langelių bloko vieta išlieka tuščia.

Klavišas .

Langelių blokas nukopijuojamas į norima vietą, langeliai, buvę perkėlimo vietoje, ištrinami, šaltinio langelių blokas išlieka kaip buvęs.

Klavišai +Lyg2

Nuorodos į šaltinio langelių bloką įkeliamos į norima vietą, langeliai buvę perkėlimo vietoje ištrinami, šaltinio langelių blokas išlieka kaip buvęs.

Klavišas

Langelių blokas perkeliamas į norimą vietą, langeliai, buvę perkėlimo vietoje, patraukiami į dešinę arba į apačią. Šaltinio langelių bloko vietą ištrinama, nebent langeliai perkeliami į to paties lakšto ta pačią eilutę.

Jei perkeliate į to paties lakšto tą pačią eilutę, langelių blokas perkėlimo vietoje perkeliamas į šaltinio langelių bloko vietą.

Klavišai

Šaltinio langelių bloko kopija įkeliama į norimą vietą, langeliai, buvę įkėlimo vietoje, patraukiami į dešinę arba į apačią. Šaltinio langelių blokas išlieka kaip buvęs.

+Lyg2

Šaltinio langelių bloko nuoroda įkeliama į norimą vietą, langeliai, buvę įkėlimo vietoje, patraukiami į dešinę arba į apačią. Šaltinio langelių blokas išlieka kaip buvęs.


Paremkite mus!