Langelių judinimas vilkimo būdu

Perkeliant langelių bloką, eilutę ar stulpelį skaičiuoklės lakšte, langeliai (įskaitant pažymėtus langelius) perrašo langelius toje vietoje į kur perkeliami langeliai.Tai normalus Perrašymo režimas.

Atsiminkite, kad jei norite vilkti eilutes ar stulpelius, pirmiausia jūs turite pažymėti eilutes arba stulpelius jūs norite vilkti (arba kopijuoti) ir tik tada pradėti vilkti nuo pažymėtų langelių, ne nuo eilučių ar stulpelių antraščių (taip langeliai bus atžymimami).

Kai laikote nuspaudę klavišą ir paleidžiate pelės klavišą, jūs pradedate įterpimo būsena.

  1. Įterpimo būsenoje, egzistuojami langeliai kurie buvo paleidimo vietoje bus patraukti į dešinę arba į apačia, o paleisti langeliai įterpiami dabar jau tuščioje vietoje neprarandant duomenų.

  2. Įterpimo būsenoj judinamų langelių kraštinės atrodo kitaip.

    Keitimo būsenoje, galite matyti visas keturias pažymėto langelių bloko kraštines. Tačiau Įterpimo būsenoje matysite tik kairę kraštinę jei langeliai po pažymėtais bus patraukiami į dešinę ir tik viršutinę kraštinę jei langeliai po pažymėtais bus patraukiami į apačia.

    Esant tam pačiam lakšte, langeliai bus patraukti į dešinę ar į apačia priklauso nuo atstumo tarp šaltinio langelių bloko ir vietos į kurią norite perkelti langelių bloką. Jei perkeliate į kitą lakštą, langelių patraukimo kryptis priklauso nuo horizontalių ir vertikalių langelių vietoje į kurią norite perkelti langelių bloką.

  3. Jei įterpimo būsenoje langelius bandysite perkelti į tapačia eilutę (tik horizontaliai), tada perkėlus langelius visi langeliai iš paleidimo vietos bus perkelti į vietą kur buvo šaltinis langelių blokas.

Abiejose būsenose, jei norite įterpti langelių bloko kopiją arba nuorodą į langelių bloką atleisdami pelės klavišą lykykite nuspaudę klavišą arba klavišus +Lyg2.

Nuspausti klavišai pelės klavišo paleidimo metu

Rezultatas

Joks klavišas

Langelių blokas perkeliamas į norima vietą, langeliai buvę perkėlimo vietoje ištinami, šaltinio langelių bloko vieta išlieka tuščia.

Klavišas .

Langelių blokas nukopijuojamas į norima vietą, langeliai buvę perkėlimo vietoje ištinami, šaltinio langelių blokas išlieka kaip buvęs.

Klavišai +Lyg2

Nuorodos į šaltinio langelių bloką įkeliamos į norima vietą, langeliai buvę perkėlimo vietoje ištrinami, šaltinio langelių blokas išlieka kaip buvęs.

Klavišas

Langelių blokas perkeliamas į norima vietą, langeliai buvę perkėlimo vietoje patraukiami į dešinę arba į apačia. Šaltinio langelių bloko vietą ištrinama, nebent langeliai perkeliami į to pačio lakšto ta pačia eilutę.

Jei perkeliate į to pačio lakšto ta pačia eilutę, langelių blokas perkėlimo vietoje perkeliamas į šaltinio langelių bloko vietą.

Klavišai

Šaltinio langelių bloko kopija įkeliama į norima vietą, langeliai buvę įkėlimo vietoje patraukiami į dešinę arba į apačia.Šaltinio langelių blokas išlieka kaip buvęs.

+Lyg2

Šaltinio langelių bloko nuoroda įkeliama į norima vietą, langeliai buvę įkėlimo vietoje patraukiami į dešinę arba į apačia.Šaltinio langelių blokas išlieka kaip buvęs.


Paremkite mus!