„LibreOffice“ Skaičiuoklės naudojimo instrukcijos

Bendrųjų „LibreOffice“ instrukcijų skyriuje aprašytos funkcijos, taikomos visiems moduliams: darbui su langais ir meniu, „LibreOffice“ nuostatų keitimui, duomenų šaltinių nustatymui, galerijos ar pertempimo funkcijos naudojimui.

Jei reikalinga informacija apie kitą modulį, žinyno žvalgymo polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite norimą modulį.

Lentelių ir langelių formatavimas

Eilučių ir stulpelių fiksavimas

Neigiamų skaičių paryškinimas

Langelių valiutos formatas

Automatinių pakeitimų atšaukimas

Skaičiuoklės dokumentų formatavimas

Automatinio formatavimo taikymas pasirinktam langelių blokui

Selecting Themes for Sheets

Langelių formatų nustatymas naudojant funkciją

Sąlyginio formatavimo taikymas

Undoing Direct Formatting for a Document

Duomenų kopijavimas į kelis lakštus

Kelių langelių žymėjimas

Merge and Unmerge Cells

Dešimtainių skaičių formatavimas

Vartotojo nustatyti skaičiaus formatai

Skaičių formatavimas į tekstą

Teksto konvertavimas į skaičius

Komentarų įterpimas ir koregavimas

Lakšto pervadinimas

Eilutės aukščio arba stulpelio pločio keitimas

Lentelės rodymo keitimas

Suapvalintų skaičių naudojimas

Tik matomų langelių kopijavimas

Formato kopijavimas

Naujos eilutės pradėjimas langelyje

Teksto pasukimas

Daugialinijinio teksto rašymas

Teksto viršutinis ir apatinis indeksai

Specialiųjų rašmenų įterpimas

Teksto spalvos keitimas

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Jungiamųjų tarpų, jungiamųjų brūkšnelių ir sąlyginių brūkšnelių įterpimas

Pataisų žymėjimas

Reikšmių ir formulių įvedimas

Reikšmių įvedimas.

Skaičiavimas naudojant formules

Formulių arba reikšmių rodymas

Formulių įvedimas

Formulių kopijavimas

Skaičiavimas skaičiuoklės dokumente

Datų ir laikų skaičiavimai

Laiko skirtumų skaičiavimas

Trupmenų įvedimas

Skaičių įvedimas su nuliu priekyje

Kelių lakštų taikymas

Navigating Through Sheet Tabs

Automatiškai nustatomi duomenys atsižvelgiant į gretimus langelius

Rikiavimo pritaikymas

Filtrų taikymas

Automatinio filtro taikymas

Applying Advanced Filters

Tik matomų langelių kopijavimas

Matricos formulių įvedimas

Pasukamos lentelės (Perkeliamos)

Vartotojo aprašytos funkcijos

Nuorodų įvedimas

Langelių vadinimas

Pavadinimas kaip koordinatės

Langelių bloko nuorodos įterpimas tempiant

Nuorodos į koordinates, absoliučiąsias ir santykines

URL adresas

Langelio nuoroda kitame dokumente

Matricos formulių įvedimas

Išorinių duomenų įvedimas lentelėje (žiniatinklio užklausa)

Duomenų bazės sritis lentelėse

Duomenų bazės apibrėžimas

Filtro pritaikymas langelių blokui

Duomenų rikiavimas

Išplėstiniai skaičiavimai

Suvestinė lentelė

Suvestinių lentelių kūrimas

Suvestinių lentelių koregavimas

Suvestinės lentelės filtravimas

Suvestinės lentelės atnaujinimas

Suvestinių lentelių šalinimas

Suvestinės lentelės išvedimo srities žymėjimas

Duomenų suderinimas

Sprendiklio pritaikymas

Kartotinės operacijos taikymas

Langelių turinio galiojimas

Scenarijų naudojimas

Spausdinimas ir spausdinimo peržiūra

Spausdinimo sričių naudojimas skaičiuoklės dokumente

Lakšto detalių spausdinimas

Puslapio numerių nurodymas spausdinant

Gulsčio lakšto spausdinimas

Eilučių arba stulpelių spausdinimas kiekviename lape

Paveikslų ir spalvų naudojimas puslapių fone (vandenženklis)

Dokumentų importavimas ir eksportavimas

CSV formato failų importavimas ir eksportavimas

CSV tekstinių failų su formulėmis importavimas ir eksportavimas

dBASE formato failų importavimas ir eksportavimas

Lakštų saugojimas ir atvėrimas HTML formatu.

Dokumentų siuntimas el. paštu

Kito formato dokumentų atvėrimas

Dokumentų įrašymas kitais formatais

Įvairūs

Spartieji klavišai(„LibreOffice“ Skaičiuoklės prieinamumas)

Turinio įdėjimas specialiais formatais

Veikiamojo aplanko keitimas

Langelių saugojimas nuo pakeitimų

Langelių apsaugos pašalinimas

Eilučių ir stulpelių fiksavimas

Komentarų įterpimas ir koregavimas

Pasukamos lentelės (Perkeliamos)

Vartotojo aprašytos funkcijos

Išorinių duomenų įvedimas lentelėje (žiniatinklio užklausa)

19xx/20xx Metai

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Linijos stilių taikymas

Defining Arrow Styles

Linijos stilių kūrimas

Makrokomandų įrašymas

Paremkite mus!