Eilučių ir stulpelių fiksavimas

Jei turite ilgas eilutes ar stulpelius, kurie išsiplečia už matomos lakšto dalies, jūs galite fiksuoti tas eilutes ar stulpelius, tai jums leis slinkti žemyn ar į šonus ir toliau matyti fiksuotas eilutes ar stulpelius.

  1. Pažymėkite eilutę, esančią žemiau, arba stulpelį, esantį dešinėje nuo eilutės ar stulpelio, kurį norite fiksuoti. Visos eilutės virš pasirinktossios arba visi stulpeliai į kairę nuo pasirinktojo bus užfiksuoti.

    Jei norite fiksuoti horizontaliai ir vertikaliai, pažymėkite, langelį kuris yra žemiau norimos eilutės ir į dešinę nuo norimo užfiksuoti stulpelio.

  2. Pasirinkite Rodymas → Fiksuoti eilutes ir stulpelius.

    Jei norite atsisakyti, pasirinkite dar kartą Rodymas → Fiksuoti eilutes ir stulpelius.

Note Icon

Jie laukas, kuriam norite pritaikyti fiksavimą, yra slenkamas, pasirinkite komandą Rodymas → Skaidyti langą.


Note Icon

Jei norite atspausdinti pasirinktą eilutę visuose dokumento lapuose, pasirinkite Formatas → Spausdinimo sritis → Taisyti.


Paremkite mus!