Spartieji klavišai(„LibreOffice“ Skaičiuoklės prieinamumas)

Šiame skyriuje aprašomi „LibreOffice“ skaičiuoklės programos spartieji klavišai. Skaičiuoklėje taip pat veikia ir bendrieji „LibreOffice“ spartieji klavišai.

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


Langelio pažymėjimo veiksena

Piktograma

Žymekliui esant dialogo lango teksto laukelyje, prie kurio yra mygtukas Suskleisti, ir spustelėjus klavišą F2, dialogo langas sumažinamas iki to teksto laukelio. Pasirinkus lakšto sritį ir dar kartą spustelėjus klavišą F2 dialogo langas vėl išskleidžiamas.

Langelio pažymėjimo veiksenoje langelių žymėjimui galite naudoti įprastus naršymo klavišus.

Grupavimo ir struktūros valdymas

Grupavimo ir struktūros spartieji klavišai:

Grafikos objekto pasirinkimas

  1. Pasirinkus Rodymas → Mygtukų juostos → Grafikos objektas atveriama Grafikos objektų mygtukų juosta.

  2. Spaudinėkite klavišą F6, kol perkelsite židinį į Grafikos objekto mygtukų juostą.

  3. Rodyklių klavišais pasirinkite norimą mygtuką ir paspauskite klavišus +Įvesti. Ši klavišų kombinacija leidžia pasirinkti mygtuką Grafikos objekto juostoje arba grafikos objektą lakšte.

  4. Spausdami klavišų kombinaciją +F6 perkeliate židinį į dokumentą.

    Spausdami klavišą Tab pažymite kitą grafikos objektą, o spausdami klavišus Lyg2 + Tab pažymite ankstesnį grafikos objektą.

Paremkite mus!