Sprendiklio pritaikymas

Su sprendikliu apskaičiuoti reikšmę, kurią galite įterpti į formulę. Su sprendikliu apibrėšite formulę su sutvarkytomis reikšmėmis, vienu kintamuoju ir formulės rezultatu.

Sprendiklio sprendimo pavyzdys.

Jei norite apskaičiuoti metines palūkanas, sukurkite lentelė su trimis stulpeliais: kapitalu (C), metų skaičiumi (n) ir palūkanų norma (i). Formulė atrodo taip:

I = C * n* i

Įsivaizduokime, kad palūkanų norma i yra 765 %, metų skaičius n (1) liks pastovus. Tačiau jūs norite sužinoti investicinį kapitalą C, kuris turės būti koreguojamas norint gauti tam tikrą rezultatą I. Pavyzdžiui, apskaičiuokite, koks turi būti kapitalas C, kad metinė grąža būtų 15 000 $.

Įveskite visų kapitalų reikšmes C (grubiai tariant, apie 100 000 $), metų skaičių n (1) ir palūkanų normąi (7,5 %) po kartą į langelį. Į atskirą langelį įveskite palūkanų I skaičiavimo formulę. Formulėje vietoje C, n ir i naudokite langelių koordinates .

  1. Užveskite žymeklį ant langelio su palūkanomis I ir pasirinkite Priemonės → Sprendiklis. Atsivers Sprendiklio dialogo langas.

  2. Paskirties langelyje jau turėtų būt įvestos formulės langelio koordinatės.

  3. Užveskite žymeklį ant laukelio Keičiami langeliai. Lakšte spustelėkite ant langelio, kurio reikšmę norite pakeisti, šiame pavyzdyje spustelėkite langelį, kuriame yra kapitalo reikšmė C.

  4. Reikšmės laukelyje įveskite norimą formulės rezultatą. Šiuo atveju įveskite 15 000 ir spustelėkite mygtuką Gerai.

  5. Atsivėręs dialogo langas jums praneš, kad sprendimas buvo sėkmingas. Spustelėkite mygtuką Išlaikyti rezultatą, jei norite pakeistą reikšmę palikti langelyje.

Paremkite mus!