Trupmenų įvedimas

Galite įvesti trupmenas ir su jomis atlikti skaičiavimus:

Jei įvesite „0 1/2“ Automatinis taisymas, visus tris ženklus 1, / ir 2 pakeis į vieną ženklą, ½. Tas pats galioja ir kitoms trupmenoms. Pakeitimas aprašomas Priemonės → Automatinio taisymo parinktys → Parinktys ąselėje.

Jei norite matyti kelių skaitmenų trupmenas, tokias kaip "1/10", jums reikia pakeisti langelio formatą į kelių skaitmenų trupmenas. Atverkite kontekstinį langelio meniu ir pasirinkite Langelių formatas. Pažymėkite „Trupmena“ Kategorijų lauke, ir pasirinkite "-1234 10/81". Tada galite vesti tokias trupmenas kaip 12/31 ar 12/32, trupmenos automatiškai suprastinamos, todėl vietoj paskutinės trupmenos matysite 3/8.

Paremkite mus!