Skaičiavimas naudojant formules

Formulės pradedamos rašyti su lygybės ženklu priekyje. Formulėse gali būti skaičiai, tekstai, aritmetiniai veiksmai, loginės operacijos arba funkcijos.

Tip Icon

Atsiminkite, kad pagrindiniai veiksmai (+, -, *, /) gali būti naudojami formulėse taikant „Daugybos ir dalybos veiksmai eina prieš sumą ir atimtį“ taisyklę. Vietoje =SUM(A1:B1), rašykite =A1+B1.


Tip Icon

Poriniai skliaustai taip pat gali būti naudojami formulėse. Formulė =(1+2)*3 pateikia kitokį rezultatą nei formulė =1+2*3.


Keli „LibreOffice“ Skaičiuoklės formulių pavyzdžiai:

=A1+10

Apskaičiuoja langelio A1 ir 10 sumą.

=A1*16%

Apskaičiuoja 16% langelio A1.

=A1 * A2

Apskaičiuoja langelio A1 ir langelio A2 sandaugą.

=ROUND(A1;1)

Apvalina A1 langelio turinį vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

=EFFECTIVE(5%;12)

Apskaičiuoja 5% metinių nominaliųjų palūkanų mokant 12 kartų per metus.

=B8-SUM(B10:B14)

Apskaičiuoja langelių B10 ir B14 sumą ir ją atima iš langelio B8.

=SUM(B8;SUM(B10:B14))

Apskaičiuoja langelių B10 ir B14 sumą ir prie jų sumos prideda langelio B8 reikšmę.


Galite naudoti funkcijas formulėse, kaip rodoma pavyzdyje. Taip pat galite funkcijas naudoti kitose funkcijose. Funkcijos vedlys padeda taikyti formules.

Paremkite mus!