Skaičiuoklės dokumentų formatavimas

Teksto formatavimas Skaičiuoklės dokumente

  1. Pažymėkite tekstą, kurį norite formatuoti.

  2. Pasirinkite norimus teksto atributus iš Formatavimo juostos. Taip pat galite pasirinkti Formatas → Langeliai. Atsivėrusiame Langelių formato dialogo lange galite pasirinkti norimus atributus Šrifto ąselėje.

Skaičių formatavimas Skaičiuoklės dokumente

  1. Pažymėkite langelių sritį su skaičiais, kurią norite formatuoti.

  2. Jei norite pakeisti skaičių formatą į valiuotą arba procentus, naudokite piktogramas Formatavimo juostoje. Jei norite daugiau formatų, pasirinkite Formatas → Langeliai. Čia galite pasirinkti norimą formatą arba sukurti savo Skaičių puslapio ąselėje.

Sričių ir puslapių kraštinių ir fono formatavimas.

  1. Jūs galite pritaikyti formatą bet kokiai langelių sričiai. Pažymėkite langelių sritį (jei norite pažymėti kelis langelius, laikykite nuspaudę mygtuką ir spustelėkite norimus langelius) ir aktyvuokite Langelių formato dialogo langą pasirinkdami Formatas → Langeliai. Šiame dialogo lange galite pasirinkti norimus atributus langeliams.

  2. To apply formatting attributes to an entire sheet, choose Format - Page Style. You can define headers and footers, for example, to appear on each printed page.

Note Icon

An image that you have loaded with Format - Page Style - Background is only visible in print or in the print preview. To display a background image on screen as well, insert the graphic image by choosing Insert - Image - From File and arrange the image behind the cells by choosing Format - Arrange - To Background. Use the Navigator to select the background image.


Paremkite mus!