Ieškojimas ir keitimas Skaičiuoklėje

Skaičiuoklės dokumente galite ieškoti formulių, žodžių, stilius. Galite naršyti nuo vieno rezultato į kitą arba galite pažymėti visus langelius su vienodu turiniu ir jiems pritaikyti norimą formatą arba pakeisti jų turinį kitu.

Ieškoti ir keisti dialogo langas

Langeliuose gali būti skaičių, kurie buvo įvesti rankiniu būdu. Tačiau langeliuose taip pat gali būti teksto ir skaičių, kurie yra skaičiavimo rezultatai. Pavyzdžiui, jei langelyje yra formulė =1+2, langelyje rodomas tik rezultatas 3. Jūs turite nuspręsti, ieškoti 1, 2 ar 3.

Formulių arba reikšmių radimas

Ieškoti ir keisti dialogo lange galite nurodyti, ko ieškoti – ar formulių, ar skaičiavimų rezultatų.

  1. Jei norite atidaryti Ieškoti ir keisti dialogo langą, pasirinkite Taisa → Ieškoti ir keisti.

  2. Spustelėkite Kitos parinktys, jei norite išplėsti dialogo langą.

  3. Kur ieškoti laukelyje pasirinkite „Formulėse“ arba „Reikšmėse“.

Naudodami „Formulių“ sąlygą rasite visas formulių dalis.

Naudodami „Reikšmių“ sąlygą rasite skaičiavimų rezultatus.

Note Icon

Langelio turinį galite formatuoti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, skaičius gali būti pakeistas į valiutą rodomą su valiutos ženklu. Šie ženklai įtraukti į paiešką, kai aktyvuota Formatuoto rodymo paieška.


Teksto ieškojimas

  1. Jei norite atidaryti Ieškoti ir keisti dialogo langą, pasirinkite Taisa → Ieškoti ir keisti.

  2. Tekstą, kurį norite rasti, įveskite į Ko ieškote laukelį.

  3. Spustelėkite Ieškoti kito arba Ieškoti visų.

Spustelėjus mygtuką Ieškoti kito, skaičiuoklė pažymės tolesnį langelį, kuris turės nurodytą tekstą, galite apžiūrėti ir koreguoti tekstą ir vėl spustelėti mygtuką Ieškoti kito, kad būtų surastas tolesnis langelis su nurodytu turiniu.

  1. Jei išjungėte dialogo langą, galite spustelėti klavišus +Lyg2+F, kad surastumėte kitą langelį, neatverdami dialogo lango.

  2. Numatyta, kad Skaičiuoklė ieško tik esamame lakšte. Pažymėkite žymimąjį langelį Visuose lakštuose, kad ieškojimas vyktų visuose lakštuose.

Spustelėjus mygtuką Ieškoti visų, Skaičiuoklė pažymės visus langelius su nurodytu turiniu. Dabar galite visiems langeliams vienu metu pritaikyti norimą stilių ar juos tiesiog pašalinti.

Žvalgiklis

  1. Pasirinkite Rodymas → Žvalgiklis, kad atidarytumėte žvalgiklio langą.

Žvalgiklis naudojamas objektų ieškojimui ir žymėjimui.

Naudokite Žvalgiklį objektų ir saitų įterpimui iš to paties ar iš kitų dokumentų.

Paremkite mus!