Suvestinių lentelių grupavimas

Užpildyta suvestinė lentelė gali būti pilna įvairiausių įrašų. Grupuojant įrašus galima geriau matyti gautus rezultatus.

  1. Pažymėkite langelį ar langelių sritį suvestinėje lentelėje.

  2. Pasirinkite Duomenys → Grupavimas ir Struktūra → Grupuoti.

Priklausomai nuo pažymėtų langelių formato, lentelėje bus sukurtas naujas grupės laukelis arba atsidarys vienas iš dviejų Grupavimo dialogų langų skaičių reikšmių arba datų grupavimui.

Suvestinė lentelė turi būti parengta grupavimui.

Atverti failą su pavyzdžiu:

Paremkite mus!