CSV tekstinių failų su formulėmis importavimas ir eksportavimas

Kableliais atskirtos reikšmės (CSV) tekstiniai failai talpina vieno lakšto langelių turinį. Kableliai, kabliataškiai ar kitokie ženklai gali būti naudojami lauko tarp langelių ribojimui. Teksto eilutės rašomos tarp kabučių, o skaičiai rašomi be kabučių.

Importuoti CSV failą

 1. PasirinkiteFailas → Atverti.

 2. Laukelyje Failo tipas pasirinkite formatą "Text CSV". Pažymėkite failą ir spustelėkite mygtuką Atverti. Kai failas turi prievardį .csv, failo tipas yra automatiškai atpažįstamas.

 3. Pamatysite Teksto importo dialogo langą. Spustelėkite mygtuką Gerai.

Tip Icon

Jei csv faile yra formulės, bet jūs norite įkelti tik formulių rezultatus, pasirinkite → „LibreOffice“ Skaičiuoklė → Rodymas ir nuimkite žymeklį nuo žymimojo langelio Formulės.


Eksportuoti formulės ir reikšmes kaip CSV failą

 1. Spustelėkite ant lakšto, kurį norite įrašyti kaip csv failą.

 2. Jei norite eksportuoti formules kaip formules, o ne formulių rezultatus, pavyzdžiui, formatu =SUM(A1:B5), atlikite šiuos žingsnius:

  Pasirinkite → „LibreOffice“ Skaičiuoklė → Rodymas.

  Srityje Rodoma pažymėkite žymimąjį langelį Formulės. Spustelėkite mygtuką Gerai.

  Jei norite eksportuoti formulių rezultatus vietoj formulių žymimojo langelio, Formulės nežymėkite.

 3. Pasirinkite Failas → Įrašyti kaip. Pamatysite Įrašyti kaip dialogo langą.

 4. Failo tipo laukelyje pasirinkite formatą "Text CSV".

 5. Įveskite pavadinimą ir spustelėkite mygtuką Įrašyti.

 6. Atsidariusiame dialogo lange Eksportuoti teksto failą pasirinkite norimus parametrus ir spustelėkite mygtuką Gerai.

 7. Jei norite vėl lentelėje matyti formulių rezultatus, nuimkite žymėjimą nuo žymimojo langelio Formulės.

Paremkite mus!