Sąlyginio formatavimo taikymas

Pasirinkite Formatas → Sąlyginis formatavimas ir atsivėrusiame dialogo lange galite kurti sąlygas pažymėtiems langeliams. Langelių, kurie atitiks sukurtas sąlygas, formatai bus pakeistas.

Warning Icon

Jei norite pritaikyti sąlyginį formatavimą, pirma reikia aktyvuoti automatinį skaičiavimą. Pasirinkite Duomenys → Skaičiavimas → Automatinis skaičiavimas (jeigu automatinis skaičiavimas jau aktyvuotas, kairėje bus pažymėtas žymimasis langelis).


Sąlyginis formatavimas leidžia paryškinti reikšmes, kurios viršija visų reikšmių vidurkį. Kai pasikeičia reikšmės, formatavimas taip pat pasikeičia.

Sąlygos aprašymas

 1. Pažymėkite langelius, kuriems pritaikysite sąlyginį stilių.

 2. Pasirinkite Formatas → Sąlyginis formatavimas.

 3. Nurodykite sąlygas atsivėrusiame dialogo lange. Jei norite daugiau sužinoti apie šį dialogo langą, pasirinkite „LibreOffice“ žinyną ir galite panagrinėti pateiktą pavyzdį:

Sąlyginio formatavimo pavyzdys: didesnės arba lygios vidurkiui reikšmės paryškinimas.

1 žingsnis: Užpildykite langelius skaičiais

Tarkime, skirtingoms reikšmėms norite suteikti skirtingus paryškinimus. Pavyzdžiui, naudodami sąlyginį formatavimą, lentelėje esančioms reikšmėms, mažesnėms už jų vidurkį, pritaikykime raudoną spalvą, o reikšmėms didesnėms už vidurkį – žalią spalvą.

 1. Pirma sukurkite lentelę su atsitiktiniais skaičiais. Tam galite naudoti formulę:

  =RAND(), kuri sukurs atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 1, arba galite naudoti formulę =INT(RAND()*50), kuri sukurs sveikąjį atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 50.

 2. Nukopijuokite formulę į kitus langelius, kad sukurtumėte visą eilutę atsitiktinių skaičių. Paspauskite apatiniame dešiniajame langelio kampe esantį kvadratėlį ir tempkite jį dešinėn tiek langelių, kiek norite jų pažymėti.

 3. Tokiu pačiu būdu tempkite dešinio langelio dešinį apatinį kvadratėlį ir sukurkite daugiau eilučių su atsitiktiniais skaičiais.

2 žingsnis: Langelių stilių sukūrimas

Toliau pritaikykite stilių visiems langeliams, kurie turi didesnes ir mažesnes reikšmes nei visų reikšmių vidurkis. Įsitikinkite, kad Stilių langas yra atvertas.

 1. Spustelėkite tuščią langelį dešiniu pelės klavišu ir kontekstiniame meniu pasirinkite komandą Langelių formatas.

 2. Kortelės Fonas dialogo lange Langelių formatavima spustelėkite klavišą Spalva ir pasirinkite fono spalvą. Spustelėkite Gerai.

 3. Stilių lange spustelėkite piktogramą Naujas stilius pagal atranką ir įveskite naujo stiliaus pavadinimą, pavyzdžiui, pavadinkite stilių „Daugiau“.

 4. Jei norite aprašyti kitą stilių, atlikite minėtus žingsnius dar kartą, pasirinkdami kitą spalvą ir kitą stiliaus pavadinimą (pavyzdžiui, „Mažiau“).

3 žingsnis: Vidurkio skaičiavimas

Pavyzdyje, skaičiuojame atsitiktinių skaičių vidurkį ir rezultatą įrašome į pasirinktą langelį.

 1. Esant žymekliui tuščiame langelyje, pavyzdžiui langelio J14, pasirinkite Įterpimas → Funkcija.

 2. Select the AVERAGE function. Use the mouse to select all your random numbers. If you cannot see the entire range, because the Function Wizard is obscuring it, you can temporarily shrink the dialog using the Shrink icon.

 3. Funkcijos vediklis užveriamas spustelėjus Gerai.

4 žingsnis: Langelių stilių pritaikymas

Dabar lakštui galite pritaikyti sąlyginį formatavimą:

 1. Pažymėkite visus langelius su atsitiktiniais skaičiais.

 2. Pasirinkite Formatas → Sąlyginis formatavimas, kad atvertumėte atitinkamą dialogo langą.

 3. Atsidariusiame dialogo lange sąlygas aprašykite kaip nurodyta: jei langelio reikšmė mažesnė už langelio J14 reikšmę, langelio formatas pasikeičia į formatą „Mažiau“, o jei langelio reikšmė didesnė už langelio J14 reikšmę, langelio formatas pasikeičia į formatą „Daugiau“.

5 žingsnis: Langelio stiliaus kopijavimas

Sąlyginio formatavimo pritaikymas kitiems langeliams:

 1. Spustelėkite vieną iš langelių su nustatytu sąlyginiu formatavimu.

 2. Nukopijuokite langelį į iškarpinę.

 3. Pažymėkite langelius, kuriems norite pritaikyti šį formatavimą.

 4. Pasirinkite Taisa → Įdėti kitaip. Atveriamas Įdėti kitaip dialogo langas.

 5. Srityje Įklijuoti pažymėkite tik laukelį Formatai. Visi kiti laukeliai turi būti nepažymėti. Spustelėkite Gerai. Arba galite spustelėkite mygtuką Tik formatai.

Paremkite mus!