Langelių formatų nustatymas naudojant funkciją

Funkcija STYLE() gali būti įterpta į langelyje jau esamą formulę. Pavyzdžiui, naudodami funkciją STYLE() kartu su funkcija CURRENT, galite keisti langelių stilių priklausomai nuo juose esančių reikšmių. Formulė =...+STYLE(IF(CURRENT()>3; "Raudona"; "Žalia")) pakeis rezultato teksto spalvą į raudoną, jei langelyje esantis skaičius didesnis už 3, kitais atvejais rezultato spalva bus pakeistas į žalią.

Jeigu norite pritaikyti formulę visiems pažymėtiems langeliams, naudokite Taisa → Ieškoti ir keisti dialogo langą.

 1. Pažymėkite visus norimus langelius.

 2. Pasirinkite meniu komandą Taisa → Ieškoti ir keisti.

 3. Ko ieškoti laukelyje įveskite: . *

  ".*" nusako esamo langelio turinį.

 4. Laukelyje Kuo pakeisti įveskite šią formulę: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Raudona";"Žalia"))

  Ženklas „&“ nuskaito, kas parašyta laukelyje Ko ieškoti. Formulė turi būti pradedama rašyti lygybe ir stiliai „Raudonas“, „Žalias“ turi egzistuoti.

 5. Pažymėkite žymimuosius langelius Reguliarieji reiškiniai ir Tik pažymėtoje srityje. Spustelėkite Ieškoti visų.

  Visi netušti langeliai, kurie buvo pažymėti, dabar yra paryškinti.

 6. Spustelėkite Pakeisti visus.

Paremkite mus!