Langelių bloko nuorodos įterpimas tempiant

Žvalgikliu galite įterpti langelių nuorodą į kitą to paties ar kito skaičiuoklės dokumento lakštą. Langelių nuoroda gali būti įterpta kaip kopija, saitas ar hipersaitas. Pagrindiniame dokumente pasirinktas langelių blokas turi būti su tokiu pavadinimu, kad jį būtų galima įterpti tiksliniame dokumente.

  1. Atverkite dokumentą, kuriame yra pirminiai langeliai.

  2. Jei norite nustatyti pirminį langelių bloką, pažymėkite langelius ir pasirinkite Lakštas → Pavadintos sritys ir reiškiniai → Aprašyti. Įrašykite dokumentą, bet neužverkite.

  3. Atverkite lakštą, kuriame norite įterpti pasirinkto bloko kopija, saitą ar hipersaitą.

  4. Averkite Žvalgiklį. Apatinėje Žvalgiklio srityje pasirinkite pirminį dokumentą.

  5. Pirminio failo objektas pasirodo Žvalgiklio punkte „Sričių vardai“.

  6. Spustelėję Tempimo veiksenos piktogramą, galite pasirinkti, kaip įterpti bloko nuorodą: kopija, saitu ar hipersaitu.

  7. Pasirinkite savo sukurtą bloką Žvalgiklio „Sričių vardų“ sąraše ir tempkite ją į pasirinktą langelį lakšte.

Šis metodas gali būti naudojamas įterpiant langelių bloką į kitą to paties dokumento lakštą. Aukščiau 4 žingsnyje nustatykite aktyviu pirminį dokumentą.

Paremkite mus!