Laiko skirtumų skaičiavimas

Jei norite apskaičiuoti laikų skirtumus, pavyzdžiui, laiko tarpą tarp 23:30 ir 01:10, naudokite formulę:

=(B2<A2)+B2-A2

Langelyje B2 įvedus vėlesnį laiką, o langelyje A2 įvedus ankstesnį laiką, rezultatas bus 1 valanda ir 40 minučių.

Formulėje 24 valandų diena atitinka 1, o viena valanda atitinka 1/24. Loginės reikšmės 0 ir 1 skliausteliuose atitinka 0 arba 24 valandas. Formulės rezultatas automatiškai išreiškiamas laiko formatu dėl operandų sekos.

Paremkite mus!