Automatiškai nustatomi duomenys atsižvelgiant į gretimus langelius

Galite automatiškai užpildyti langelius duomenimis naudodami automatinio užpildymo arba sekos komandą.

Automatinio užpildymo naudojimas

Automatinio užpildymo funkcija automatiškai generuoja duomenų seką remdamasi nurodytu šablonu.

 1. Lakšte spustelėkite langelį ir įrašykite bet kokį skaičių.

 2. Spustelėkite kitą langelį ir tada vėl spustelėkite langelį, kuriame anksčiau įrašėte skaičių.

 3. Nuspaudę langelio apatinėje dešinėje pusėje esančią užpildo rankenėlę, tempkite tiek langelių, kiek norite užpildyti.

  Langeliai užpildyti didėjančiais skaičiais.

Tip Icon

Jei norite sukurti nuosekliai einančių dienų seką, į pasirinktą langelį įrašykite Pirmadienis ir tempkite užpildymo kvadratėlį tiek langelių, kiek norite užpildyti.


Jei norite nukopijuoti langelio turinį į kitus langelius, tempdami užpildymo kvadratėlį laikykite nuspaudę klavišą.

Note Icon

Jeigu pažymėsite du gretimus langelius su skirtingais skaičiais ir tempsite užpildymo kvadratėlį, tušti langeliai bus užpildyti aritmetinės pirmų dviejų skaičių progresijos nariais. Automatinio užpildymo funkcija taip pat atpažįsta apibrėžtus sąrašus skaičiuoklės parinktyse: → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Rikiavimas.


Tip Icon

Jei norite automatiškai užpildyti lentelėje esančio stulpelio tuščius langelius, du kartus spustelėkite užpildymo rankenėlę. Pavyzdžiui, į langelį A1 įveskite Sausis ir, laikydami užpildymo rankenėlę, tempkite iki langelio A12, kad visi 12 langelių būtų užpildyti mėnesių pavadinimais. Dabar į langelius B1 ir C1 ką nors įrašykite ir du kartus spustelėkite užpildymo rankenėlę, tai turėtų automatiškai užpildyti visus langelius B1: C12 lentelėje.


Apibrėžtos sekos naudojimas

 1. Lakšte pažymėkite langelių bloką, kurį norite užpildyti

 2. Pasirinkite Lakštas → Užpildyti langelius → Seka.

 3. Pasirinkite parametrus, kuriuos norite pritaikyti sekai.

  Jei pasirinkote Tiesinę seką, pokytis, kurį įvedėte, pridedamas kiekvienam skaičiui sekoje.

  Jei pasirinkote Geometrinę seką, iš pokyčio, kurį įvedėte, padauginamas kiekvienas skaičius sekoje.

  Jei pasirinkote Datos seką, pokytis, kurį įvedėte, pridedamas prie nurodyto laiko vieneto.

Paremkite mus!