Vartotojo apibrėžti langelių rėmeliai

Pažymėtiems langeliams galite pritaikyti daugybę skirtingų rėmelių.

  1. Pažymėkite langelį arba langelių sritį.

  2. Pasirinkite Formatas → Langeliai.

  3. Atsidariusiame dialogo lange spustelėkite kortelę Kraštinės.

  4. Pasirinkite kraštinės nustatymus, kuriuos norite pritaikyti pasirinktiems langeliams, ir spustelėkite Gerai.

Jei norite pritaikyti daugiau nei vieną kraštinės stilių, naudokite srities Linijos parinktis.

Langelių išdėstymas

Langelių sritis atrodys taip pat kaip pasirinktas langelių išdėstymas.

Pažymėjimas

Kraštinių išdėstymo sritis

Vienas langelis

Kraštinės, kai pažymėtas vienas langelis

Langeliai viename stulpelyje

Langelių, pažymėtų viename stulpelyje, kraštinės

Langeliai vienoje eilutėje

Langelių, pažymėtų vienoje eilutėje, kraštinės

Langelių blokas 2 x 2 arba didesnis

Langelių bloko, 2 x 2 ar didesnio, kraštinės


Numatytosios parinktys

Jei norite keisti lentelės kraštines, spustelėkite vieną iš Numatytųjų parinkčių piktogramų.

Pavyzdžiai

Pažymėkite 8 x 8 langelių bloką, tada pasirinkite Formatas → Langeliai → Kraštinės.

Numatytųjų piktogramų juosta Kraštinių kortelėje

Tęskite, jei norite pamatyti, kurios linijos bus ištrintos ar sukurtos spustelėjus likusias piktogramos.

Vartotojo aprašyti nustatymai

Vartotojo aprašymo srityje spustelėję nustatysite arba pašalinsite pavienes linijas. Peržiūroje matysite linijas trijose skirtingose būsenose.

Jei norite pakeisti vieną iš trijų būseną, pakartotinai spustelėkite peržiūros lango kampą arba rėmelį.

Linijų tipai

Paveikslėlis

Paaiškinimas

Juoda linija

vientisa linija vartotojo apibrėžtoms kraštinėms

Juoda linija nustato pasirinktų langelių atitinkamą liniją. Jei linijos storį nurodysite 0,05 tšk., ji bus vaizduojama punktyrine. Jei pasirinksite dvigubos linijos stilių, juoda linija peržiūroje taps dviguba.

Pilka linija

pilka linija vartotojo apibrėžtoms kraštinėms

Jei pažymėtų langelių linija nesikeičia, ji vaizduojama pilka linija. Tokiu būdu nei viena linija nebus pašalinta ar nustatyta.

Balta linija

balta linija vartotojo apibrėžtoms kraštinėms

Balta linija bus rodoma, kai pašalinsite tam tikrą liniją.


Pavyzdžiai

Pažymėkite vieną langelį, tada pasirinkite Formatas → Langeliai → Kraštinės.

Spustelėkite apatinę kraštinę, jei apatinei kraštinei norite nustatyti ploną liniją. Visos kitos langelio linijos bus pašalintos.

nustatoma plona apatinė kraštinė

Pasirinkite storesnę liniją ir spustelėkite apatinę kraštinę, jei norite apatinę kraštinę nustatyti storesnę.

kraštinių linijos pastorinamos

Jei norite nustatyti visas keturias kraštines, spustelėkite antrąją iš kairės Numatytųjų parinkčių piktogramą, spustelėkite apatinę kraštinę keletą kartų, kol pasirodys balta linija. Apatinė linija bus pašalinta, bet visos kitos bus nustatytos.

panaikinama apatinė kraštinė

Jūs galite sudėti keletą skirtingų linijų tipų ir stilių. Paskutiniame paveikslėlyje matoma, kaip išorinės linijos padaromos juodos ir storos, o vidinės įstrižos linijos paliekamos nepakeistos.

langelių kraštinių pavyzdys

Paremkite mus!